fredag, august 26, 2016

Profeti

Profeti?
Andakt til meg selv!!!
Målrettet skyts?
"Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig iblant dere"! (‭1 Korinter‬ ‭14‬:‭24-25‬ NB)
Rett ofte blir det sagt: "Så sier Herren!" 
Men ingen reagerer på at tiltalen virkelig er fra Herren, i hvert fall sjelden, for tror noen at det egentlig er Herren?
Hvor seriøs er jeg egentlig i mitt forhold til nådegaveutfoldelsen?
Jeg har som oftest (eller alltid) hørt profetisk tiltale i positive former. Til og med i situasjoner der ting burde settes på plass. Slik som med Ananias og Saffira. Men mannen med øyne som ildsluer sier også at dem han elsker - dem refser han.
"Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg!"(‭Åpenbaringen‬ ‭3‬:‭19‬ NB) Jesus sier også til sin menighet som han kjøpte med sitt blod og elsker - "men jeg har imot deg".
Noen ganger når man hører profeti faller tankene i retning av spåjenta i FIlippi som ropte etter Paulus og Silas: "Dette er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei!" Sannhetsgehalten i dette budskapet var hundre prosent sant, men kilden fra avgrunnen - noe å tenke på?
Vi skal prøve åndene om de er av Gud sier Bibelen. Og det kan bare de som lever nær Gud.
Guds Ånd behøver mennesker som har åpenbaring, hører og tør levere...
I innledningsteksten viser bibelen oss en viktig funksjon i den profetiske tjenesten, ikke bare oppmuntring, formaning og trøst, men også avsløring og irettesettelse med frelse som mål. Men for å leve der kreves en høy standard i personlig- og menighetsliv.
Og jeg har faktisk med forundring hørt positiv profetisk tale til mennesker som for å komme på rett kjøl eller få rett kurs egentlig behøvde noe helt annet...
Når GUD taler må vi lytte og lyde!!
Men når vi innerst inne ikke tror at det er Gud som taler, men at det bare er vår karismatiske uttrykksform, da blir det alvorlig. En måte å prøve profetisk tale på (som bibelen sier) er om det virkelig slår til.
Jeg har hørt mye som aldri har hendt - alvorlig!!!
 Det er forskjell på gode ønsker og Guds tiltale. Husk, Den Hellige Ånd tar aldri feil.
Det gjør jeg veldig ofte....
Gud vær meg synder nådig.

Ingen kommentarer: