torsdag, august 25, 2016

Gi meg mer av The passion of the Christ!

Ønsker meg "The passion of the Christ hver" uke i forkynnelsen.
Min første forstander sa en gang: Du taler om vær, du taler om vind, hvorfor taler du ikke  om Jesus?
I himmelen blir det alltid lovsang om Jesu seier på korset, her nede er dette alt for sjelden et emne i forkynnelsen etter min mening. På Guds befaling reiste Moses opp en kobberslange i ørkenen. Under Israels vandring gjennom Sinai ørkenen kom det giftige serafslanger inn i leiren. Gud fjernet ikke slangene, men gav folket noe de kunne se på. Et blikk gav helbredelse!
Vil et blikk på Jesus ha samme virkning nå? Absolutt, men da må bildet løftes opp så alle ser det...
 I løpet av mine 55 år som kristen har jeg overvært mange gudstjenester og hørt mange prekener. Men for noen år siden oppdaget jeg noe og delte det med May-Britt - så lite vi egentlig hører om Jesus og korset i våre gudstjenester? 
Etter dette ble jeg mer observant og kunne ofte si - ingenting om Jesus og korset i dag heller!
Men du verden så mye psykologi, overlevelsesteknikker, historier, trøst (formaning er mer sjeldent da det grenser mot loviskhet), hvordan bli helbredet, hvordan bli fylt med Ånden, nådegavene og mye "mesterskap i tale" som Paulus betegner det. Og jeg vil skynde meg å tilføye - det meste av dette er nødvendig og vi må fortsette med det.

Men selve proklamasjonen av Jesu seier på korset er fraværende. Det er jo nettopp dette som utløser mirakler, helbredelser og frelse som glimrer med sitt fravær. Isteden får vi noen ganger høre at vi skal på dypet med Jesus, på høyden med Jesus, skal ha fremgang og ikke tilbakegang osv. Mulig du en eller annen gang har hørt fragmenter av dette jeg nevner.
Men det som tenner dynamitten er ofte fraværende - fenghetten!
Fenghetten beskrives slik: "En fenghette fungerer ved å lage en liten eksplosjon som i sin tur utløser eksplosjonen ... med et bredt spekter av eksplosiver, herunder dynamitt. Det som tenner alle sannheter som forkynnes er "fenghetten", ordet om korset.
Når vi ser Jesus som korsfestet (fenghetten) utløses troen, frelsen, helbredelsen og befrielsen.
Ett bilde av Jesus på korset gav støtet til en verdensvid vekkelse.
Ludwig Zinzendorf, tysk godseier, Brødremenighetens far. Zinzendorf fikk en pietistisk oppdragelse. Men hans frelse og kristne gjennombrudd ble utløst ved synet av et Ecce homo-maleri med underskriften: «Dette har jeg gjort for deg, hva har du gjort for meg?» 
Det er liv i et blikk på det blødende lam heter det i et sangvers.

Jesus brukte denne metoden når han la ut ordet for Emmausvandrerne. De fikk se Jesu lidelse gjennom alle skriftene. Og hjertene deres begynte å brenne..

Paulus forstod denne kraftkilden - Korsets kraft. 
"Uforstandige galatere! Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som KORSFESTET! Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød? 
Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt"? (‭Galaterne‬ ‭3‬:‭1-3, 5‬ NB)

men vi forkynner Kristus KORSFESTET, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. (‭1 Korinter‬ ‭1‬:‭23-25‬ NB)

Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham KORSFESTET. (‭1 Korinter‬ ‭2‬:‭1-2‬ NB)

Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om MINE VEIER i Kristus Jesus, slik jeg lærer OVERALT i hver eneste menighet. (‭1 Korinter‬ ‭4‬:‭17‬ NB.

For ordet om KORSET er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.

men vi forkynner Kristus KORSFESTET, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. (‭1 Korinter‬ ‭1‬:‭18, 23‬ NB)
Og på pinsefestens dag begynte Peter med ordet om korset - og det stakk! 
"Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere KORSFESTET". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭2‬:‭36‬ NB)

Jeg tror at Guds ord har en innebygd egenkraft - det er selvgående, men må slippes ut. "For Guds ord er levende og kraftig..
Og til slutt vil jeg minne om sangen La meg få høre om Jesus - La meg få høre om korset osv....
Prek om korset, naglene, pisken, tornekronen,  Getsemane, veien til Golgata, døden og oppstandelsen - la ordet virke mot synd, frafall, sykdom, forkastelse, depresjoner, ensomhet og alt som vi mennesker sliter med. Korsets kraft....

Jeg har ikke fått noe budskap i dag - så jeg skal tale om Jesus...

Ingen kommentarer: