fredag, oktober 27, 2006

Åttende møte med Carl-Gustaf

DERE SKAL FÅ KRAFT IDET
DEN HELLIGE ÅND KOMMER
OVER DERE
Zoekirken den 27.10.2006


Møtet begynte med utrolig sterk lovsang. Og igjen: Du er min frelser Gud…
Kveldens tema var: ”gå ut i all verden”. Tekst Markus 16;15 -20. Det ble et ”gå ut møte” i kveld. Først vitnet Carl-Gustaf om sin kamp for å komme inn i Russland.
Han spurte KGB hvorfor ikke han fikk komme inn og fikk oppgitt paragraf 15 som grunn. Og hva står det der? Jo, det er 4 grunner til å nekte folk innreise.
Og hvilke av de 4?
Aids
Straffedømt
Kommet inn ulovlig tidligere.
Drastisk forandre hele nationen.


Så vitnet et evangelistpar (jobber for Schamback) om hvordan hun ble helbredet for kreft og siden fikk 2 barn enda hele livmorsystemet var ødelagt av sellegift.

Så fortsatte Carl-Gustaf igjen og sa at vi har ikke fått Den Hellige Ånd for å gå på karismatiske møter. Nei, vi skal gå ut i hele verden. Så gjorde han et nummer av at nordmenn ”går på tur”. Med ryggsekk med det norske flagget på. Det er profetis dette.
Nordmenn går på tur. Fritjof Nansen dro på tur. Hans Nielsen Hauge dro på tur.
Så nevnte han min avdøde venn Tormod som hadde Georgia på hjertet. En østfolding som dro på tur for han elsket dette landet. Og nevnte deretter en del hendelser fra
sine og Tormods reiser i Georgia. Om en dødssyk gutt som fikk forbønn. Carl-Gustaf sa til ham; ”Til neste år skal du og jeg spille fotball”. Neste år satt gutten i møtet, fullstendig frisk og med en fotball i hendene. Og de spilte…
Vi skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over oss og vi skal tale i nye tunger.
Når tungetalen er der er også Ånden der. Da er også kraften til å drive ut demoner og helbrede syke der. Vi må bare gå.
Og jeg er villig. Til neste år reiser jeg til Georgia og deretter til andre land for å vitne
om Jesus.
Tilslutt en story fra Levi Pethrus som Carl-Gustav fortalte. Jeg prøver å gjenfortelle etter hukommelsen. Det var en mann som tvilte på sin tungetale. Mens han var på toget på vei til Örebro kom det syv russere og satte seg på toget. Denne manne begynte å tale i tunger for seg selv. Men Ånden kom over ham og han gikk utenfor talte høyere i tunger. Plutselig åpner han døren til russernes kupe og sier noen gloser i tunger. Så setter han seg. Men etter en time gjentar det samme seg, og russerne hører noen nye gloser. De kommer fram til Örebro og på kvelden går denne mannen på et møte. Der er også russerne og de blir glade når de ser ham og begynner å prate.
Men mannen forstår ingen ting og russerne blir høylig forbauset, så manne ber om en forklaring. Da sier russerne at de satt på toget, men visste ikke hvordan de skulle vite når de skulle bytte tog eller var framme. De bad til Gud og så kommer vår mann, åpner kupédøren og sier; ”så sier herren, vær ikke bekymret. Om en time kommer jeg tilbake og forteller hva dere skal gjøre”. Og når timen var gått kommer mannen tilbake og sier; ”nå skal dere gå av toget, over perrongen og inn på neste tog”!

Tvil aldri på din tungetale. Den er viktigere enn mange tror.

Tilslutt, dette er vel for meg personlig den sterkeste møteserie i mitt liv. Ikke det at
andre samlinger har vært på et lavere nivå, men når har jeg fått svar på en del saker og vet hvordan jeg skal satse i framtiden. Har ennå 30 gode år med Herren framfor meg!
Priset være Herren!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så herlig!!
Jeg kjenner godt ekteparet som vitnet om helbredelse; jeg gikk på bibelskolen sammen med mannen; Alvare Fernandez. Hyggelige folk!

Anonym sa...

...alvarO mente jeg å skrive...