tirsdag, oktober 31, 2006

Kraften kommer igjen

100 år – med kraft!

Noen mener at den moderne pinsevekkelsen begynt i 1901. Det var ved en håndfull bibelskolestudenter i Topeka – Kansas, ledet av Charles Fox Parham. Han var en hellighetsforkynner og tidligere Metodistpastor. Det var hunger etter mer av Gud.
Men historien forteller om tungetale allerede i 1831 i Regent Square Presbyterian Church i London ved Edward Irving. Dette slo ikke igjenom i den daværende kristenhet, og det har sikkert vært mange lignende tilløp til pinsevekkelse som ikke er nedskrevet. Men den virkelige starten på den moderne tids pinsevekkelse var i det
kjente årstallet 1906 i Azusa Street i Los Angeles. Det synlig redskap til å bringe Den Hellige Ånds dåp inn i kristenheten var den fargede predikanten William J. Seymour.
Han var sønn av en tidligere sørstatsslave og dette bringer tankene hen til at dette faktisk var en bokstavelig oppfyllelse av profetien i Joel 3; 2 ”Ja, også over mine TRELLER og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager”.
Det er også i seg selv interessant å lese de historiske nedtegningen fra disse dagene. Avisene visste som vanlig ikke hva de skrev om, men var samtidig med på å gi en hjelpende hånd til å spre vekkelsen. Los Angeles Daily Times skriver følgende setning i en beskrivelse av hva de opplevde; ”de utrykker merkelige lyder og affektert uttalte trosbekjennelser som ingen dødelig kan forstå”.
Ja, slik var det nok da og slik er det også nå for utenforstående. Men det hele fortonet seg annerledes for de på ”innersiden”. En besøkende baptistpastor som opplevde ilden uttalte; ”Den Hellige Ånd falt på meg og fyllte meg bokstavelig, så det synes å løfte meg opp, ja virkelig, jeg var i luften under et plutselig utrop; ”PRISSKJEGUD”, og så plutseligbegynte jeg å tale i andre tunger. Jeg kunne ikke bli mer overrasket om noen i samme øyeblikk hadde gitt meg 1 million dollar”!
Ja, det var ”kraftsåndsdåper som berørte en hel verden. Her var det mer enn tungetale, det var kraft. Ulf Ekman sier at det kommer en ny karismatisk vekkelse. Og vi må ha det – med rystende, rensende og dynamiske åndsdåpsopplevelser. Så det merkes i vår hverdag. Det kommer, ja det kommer. Men glem ikke, det som ofte kjennetegner vekkelser er for det første at det begynner der vi ikke har tenkt og at det skjer ting vi ikke har sett før eller forstår. Men det forstår vi. Vi melder oss på!
Hva vil Gud gjøre denne gangen?
Det blir sikker ikke noe nytt Azusa Street. Men det kommer en himmelsk, god, tsunami som bringer liv. Det er det vi venter på!
Tilslutt:
Description: This is dear Brother William J. Seymour, who came to Los Angeles from Houston Texas. He often said, Dear loved ones, these meetings are different from any you ever saw in all your born days. These are Holy Ghost meetings and no flesh can glory in the presence of God."

Ingen kommentarer: