søndag, oktober 29, 2006

Den Giske KirkeTVANGSEKTESKAP

Et tvangsekteskap må vel være en (u)kulturs lovfestede rettighet for en mann til å unytte en kvinne et helt liv med alt hva det innebærer. Under redningsarbeidet ved en brann i Oslo for en tid tilbake fant man en ung pike første i tenårene som var tvunget inn i en slik håpløs livssituasjon. Det kan man vel kalle en kulturbetinget voldtekt!
Men det er også andre former for voldtekt, det at man fra offentlige myndigheter blir tvunget til å leve under et livssyn man føler seg krenket av. Mange blir tvunget til å leve under et livssyn man rett og slett føler seg krenket av. Det at like kjønn inngår partnerskap og at dette godkjennes som kristent.
Hva for eksempel med Den Norske Kirke og valg av biskoper. Aslaug Haga har nylig uttalt at dersom kirken selv bestemmer blir den mindre inkluderende og for konservativ. Jeg forstår Hagas tankegang, men jeg forstår ikke at kirkens bibeltro ledere finner seg i dette. Når Trond Giske plasserer sine biskoper med et liberalt homosyn i kirken, så ignorerer han fullstendig de vanlige, alminnelige kristne som har kirken som sitt åndelige hjem. De skal være så gode å underlegge seg et statsdirigert tankesystem. Kirkens (og de andre menighetenes) oppgave er å forkynne evangeliet og den sannhet som fører til evig liv. Nylig innsatte Trond Giske Solveig Fiske som ny biskop i Hamar. Avisa Nationen betegner henne som Rosemarie Köhns tvillingsøster. Videre uttale Fiske selv i et intervju i Nationen:- Det betyr at jeg er for at personer som har inngått homofilt partnerskap skal kunne ordineres i vigslede stillinger. Og det betyr at jeg vil arbeide for at man kan inngå partnerskap i kirka-.
Men hva da med våre troende søsken i Den Norske Kirke som ser på ekteskapet som den eneste gyldige samlivsform? Fiske har selv en løsning på dette og mener at holdningene vil endre sg over tid, og hun sier det slik: - i mellomtiden er det kanskje noen som finner seg en annen lokal menighet (!) . Men historien har vist at man aldri kan lovpålegge noen å mene eller tro noe som helst. Hvorfor ikke dele kirken i to, så får vi Den Norske Kirke og Den Giske Kirke. Og tilslutt, når Solveig Fiske har uttalt at noen bør finne seg en annen lokal menighet så er det vel mer riktig at de som har vært der hele tiden får beholde sin kirke og Solveig Fiske finner seg en egen lokal menighet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Den Giske Kirke. Ha ha, den var festlig! Men tänk om ministern blir karismatiker? Då blir det den Karismagiske Kirke.