tirsdag, oktober 24, 2006

FEMTE MØTE MED CARL-GUSTAF

Ledersamling i Zoekirken
onsdag 24. oktober 2006
Tema: Den Hellige Ånd i Den Katolske Kirken.

Han begynte med den åndelige situasjonen i Europa. Det er en åndsutgytelse nå, spesiellt blandt katolikkene. Men Europa går inn i en mørketid. Det jobbes hardt på alle nivåer for å fjerne kristendommen og gjøre den til en sekt. Islam veller inn over Europa, og de krever og er frimodige. En Anglikansk kirke blir hver dag gort om til en moské i England. Muslimene sier at kan de ta London kan de også ta Europa med Islam. MEN GUD HAR ANDRE PLANER. Det ble nevnt som et eksempel at da det skulle startes opp et kristent arbeide i Sevja utenfor Uppsala sa mulimene; "hit kommer dere ikke, dette er islamsk område"! (i Sverige!) Men Guds svar på dette er en ny åndsutgytelse.
Carl-Gustaf kom så inn på ledere og lederfunksjonen. Morgendagens kristne ledere, hvordan er de? Han leste sa fra 1. TIm.4;1.... "Men ånden sier at i de siste dager....
Salvelse bringer vekkelse, men karakter gjør at vekkelsen forblir. Gud vil reise opp ledere med karakter. Uten karakter kan du preke (salvet), men du får ikke gjennombrudd. DHÅ kommer til å være nøye med våre liv. Lester Sumrall sa; "Andre kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det". Renhet er veldig viktig! Åndens dåp frembringer renhet. Det nye er at det gamle duger!
Pass dere derfor for predikanter som har "nye" åpenbaringer som ingen har hatt tidligere. Tilbake til skriften. Budskapet om hellighet og renhet må alltid være der. "Du kommer aldri til å ha en tom kirke om du preker renhet og hellighet" sa Lester Sumrall. Vi er kallt til å bære frukt. Ikke bare starte en vekkelse, men også ta hånd om fruktene av den. Derfor er langsiktighet i arbeidet viktig for en leder. Ne må tenke 5, 10 og 15 år framover. Vi trenger også visjonære ledere, en som er på fjellet og ber for å se veien menigheten skal gå. Og lederen må gå først, slik de offiserene i den Israelske hæren, ikke stå bak og peke.
Morgendagens ledere er også transparente, gjennomsiktige. Dvs. at de er åpne for hverandre og tør vise sine svakheter til sine kollegaer. Ledere må også gå ut av ensomheten og søke fellesskap med andre ledere. Morgendagens kristne ledere er koblet sammen.
Morgendagens ledere er uredde ledere. Han møtte en åndsdøpt katolikk i Rom. De elsker Jesus mer enn oss. HAn opplevde så mye tungetale og herlighet der. I Roma ber de nå 24 timer i døgnet om vekkelse i Europa. Når pave Paul Johannes for første gang hørte sang i Ånden sa han; "Dette er svaret". Det er 11 millioner åndsdøpte katolikker i Europa. Roma har sin egen katolsk karismatisk sommerkonferanse med 40.000 deltagere. Slik jeg oppfattet det begynte den katolske Åndsdåpsvekkelsen i Pittsburg i USA i 1967. Paven sendte en kardinal dit for å sjekke og denne kardinalen ble døpt i Den Hellige Ånd. Nå er det mange millioner katolikker som er åndsdøpt og taler i nye tunger. Vi fikk også se en film som viste hele den katolske vekkelseshitorien. Det var merkelig å se prester i full mundur prise Gud. Som oppsummering kan vi si at alt Guds folk må bli ett i Den Hellige Ånd, da vinner vi. Den Koptiske kirken i Egypt lider stadig under forfølgelse fra Islam. På spørsmål om vi kristen i Europa kunne hjelpe dem var svaret; "om dere kristne i Europa virkelig tror på hele bibelen der dere er, da får ikke muslimene makt til å gjøre noe her!"
Når vi blir fyllt med Den Hellige Ånd har vi kraft til å innta hvilke områder vi vil. 70% av alle Iranere blir frelst om man får mulighet til å vitne for dem.

Vel, dette var bare en liten overfladisk rapport, det er best å være der selv.... Halleluja!!!

1 kommentar:

Anonym sa...

Artig å lese mötereferatene. Takk!