mandag, desember 29, 2008

Selvbestaltet apostel

Hvordan fremkommer apostlene?
Kan man innsette seg selv som apostel?
Gud satte i menigheten apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og det er fordi, sier skriften, at de hellige – deg og meg – skal bli istandsatt til å gjøre det Gud har tenkt og bestemt at vi skal gjøre. Sååååååå enkelt er det. Gud har sørget for alt sammen. Men hvor finner man så tjenestegavene – som virkelig ER tjenestegaver!
De som er innefor kirken og opplever et kall eller en tilskyndelse til å bli en ordets tjener tar ofte en teologisk utdannelse. Andre i dette miljøet reiser ut som ”fritidepredikanter” eller emissærer. I mer pinsekarismatiske kretser begynner ofte de som har et kall med å utmerke seg med ”brennende” eller engasjerte vitnesbyrd. Etter en stund tilkjennegir noen at de har et kall som evangelist og får anbefalingsbrev av eldsterådet. Svært få starter med å tilkjennegi et hyrde eller pastorkall. Det samme med lærertjenesten. Det vil vel oppleves underlig om en ungdom kommer til sine åndelige ledere og sier at de har et lærerembete. Man må nok gå gradene. Men det er helt o.k. å si at man har et kall som forkynner – hva dette nå måtte innebære.
Etterspørselen viser også ganske fort om man har noe å tilby. Noen forsvinner og noen vokser – også i Guds menighet gjelder til en viss grad jungelens lover.
Men hvem kan stå fram og si at man er en profet eller profetinne? Er ikke detet noe som må vokse fram i samsvar med åndelig modning sammenflettet med anerkjennelse fra den menighetssammenheng den enkelte står i. Og hva sier bibelen om å bli profet i sin egen hjemby.
Ja, det er noe å lure på her.
Og aposteltjenesten da, kan vi virkelig tro på personer som sier at de er apostler? Det fremstår jo av og til både selvbestaltede profeter og apostler. På den annen side – hvor skeptiske skal vi bli? Når bibelen sier at Gud satte i menigheten apostler og profeter så må de jo være et sted. Mulig vi henger oss for mye opp i titler. Mulig at vi har både apostler, profeter, evangelister hyrder og lærere i blant oss, men ingen av disse er opptatt med titler – de er bare opptatt med å betjene Guds menighet.
Mulig vi bør holde oss unna de som titulere seg selv. Det beste er vel at eventuelle titler blir tidelt når vi ligger i graven. Der er det i hvert fall ikke så mye plass til hovmod.

Ingen kommentarer: