mandag, oktober 31, 2016

Brev 24 - Ting og tang om atombomber, paven og litt til....

Ting i tiden.
I dag ankom paven til Sverige. Hvilke følger får det for meg? Han er jo innbudt og det ligger sikkert en hensikt bak. Om det er noe i dette så vil framtiden vise det..,
Apropos paven så har vår bolde bisp i Borg kommentert avlatshandelen. Frelse kan ikke kjøpes skriver han i Fredrikstad Blad, og det har han helt rett i. Hva er så avlat? Det har egentlig ingen ting med sjelenes frelse å gjøre, men heller en katolsk oppfunnet klargjøringsprosess for avdøde salige før sjelenes inntreden i himmelen. Finner ikke støtte i bibelen for dette.
Avlat eller indulgens er i den romersk-katolske kirke en ettergivelse av timelig (jordisk) straff som mennesker ifølge katolsk lære må sone for syndige handlinger de har begått. 
(altså at de ikke har gjort tilstrekkelig med botsøvelser for synder de har bekjent)
Bakgrunnen er at den katolske kirke mener at synd fører til skyld, som må skriftes, og straff (bot) som må avtjenes.
Til og med paver kan komme i skjærsilden ifølge katolsk teologi.
Men da tror jeg mange frelste katolikker blir glade når de våkner opp på andre siden og oppdager at skjærsilden bare var en katolsk oppfinnelse. Men så mye strev forgjeves da!
Men når biskopen videre i sitt FB innlegg påstår at Jan Hanvold tilbyr frelse mot betaling så kaller jeg det et overtramp. Der har bispen blandet kortene og man skal ikke offentlig beskylde noen for noe før saken er undersøkt og at påstanden inneholder riktighet som det heter. Det er brukt mange slags argumenter i innsamlingsiveren, men ikke at noen blir frelst ved å gi penger. 
(men andre ting er lovet....) 
Bør biskopen sende Hanvold en beklagelse?
Ellers er jeg ofte uenig med løfter servert fra Visjon Norge i forbindelse med innsamlinger - ser noe av det som serveres der som ubibelske og usunt. Samtidig kan jo kanalen briljere med mange gode programmer også...
Til lags åt alle kan ingen gjera heter det i et dikt.
Ellers rasler Russland med sablene nå, eller rettere sagt med sine atombomber. Dette er ganske alvorlig og vi kan nok oppleve alvorlige tider her på berget. Emanuel Minos har i sine unge dager sett et syn hvor en revolver (fra Russland) som var rettet mot Norge. 
Snart får Amerika ny president, blir det bensin på bålet eller olje på vannet i forhold til Russland. 
Det er sagt fra høyere Russisk hold at det kan bli brukt atomvåpen mot Norge hvis vi plasserer 300 amerikanske soldater på norsk jord. Ingen røk uten ild.
Og så kan vi sove videre mens stormaktene spiller sjakk på høyt nivå, og Norge er en bonde i spillet som Amerika og NATO ofrer for å sjekke Russlands hensikter. Dette kan vel kalles en omvendt Cubakrise!!!
Halloween er overstått og alle har overlevd. Men det merkelige jeg har registrert i denne forbindelsen er at selv fra verdslig hold uttrykkes det en misnøye med denne dødskulten, gi oss tilbake julebukkene heter det nå.
Midt i alt dette må vi ikke glemme det daglige. Evangeliet forkynnes og mennesker blir frelst.
Awakening Europe Scandinavia i Stockholm er over og det er en konferanse som gir ringvirkninger. Neste år i Norge? Men så må det jobbes trutt og jevnt på det lokale plan. Gud behøver arbeidere, ikke tilskuere. Og mens vi venter på det store kan vi se det store i det lille.
Av gode nyheter kan nevnes at Kveldsbibelskolen Troens Ord fortsetter i Klæbu og starter opp det høsten 2017.
Ha en velsignet dag fortsatt!

Ingen kommentarer: