lørdag, oktober 08, 2016

Brev 15 - Når oljen er borte og oljefondet tomt...

I disse statsbudsjettdager så er kunsten tydeligvis å gi riktig beløp til riktig plass. I Norge har vi ikke økonomiske problemer - heller fordelingsproblemer. I Norge behøves det nesten ikke å spare, det har mamma stat gjort, i oljefondet. Men når det er slutt på oljen?
Eller enda verre, om vi mister tilgangen på våre petroleumsprodukter?
Vi hadde Oljekrisen som var det navnet på den energikrisen som rammet den vestlige verden i 1973.
I Norge førte krisen både til begrenset tilgang på bensin og forbud mot bilkjøring i helgene. Den 22. november 1973 ble det vedtatt at alle bensinstasjoner skulle holdes stengt på lørdager og søndager, samt etter klokken 19.00 alle ukedager. Fra 5. desember ble det også innført forbud mot kjøring med motorkjøretøy i helgene.
Ja dette er historikk, men jeg husker de biltomme  gatene, kan det komme igjen?
Når vi leser i historiebøkene ser vi fort at ingen nasjon eller kultur har vokst seg inn i himmelen - alt har på ett eller annet tidspunkt opphørt eller gått over i en annen form.
Det finnes omlag 16.000 atombomber i verden - vi de bli anvendt? Muligheten finns, og om eller ikke smellsakene anvendes, så må jo vår kultur før eller siden ta slutt.
Hva blir vår hverdag om dette skjedde over natta, petroleumsproduktene uteblir, matimporten reduseres, flytrafikken opphører. Hva blir så vår hverdag?
Helsesektoren vil møte en ny hverdag. Om varetransporten reduseres eller opphører må mange av våre pleietrengende tilbakeføres til sine familier. Bortsett fra de rent medisinske problemene så vil da tid nok til å stelle disse hjemme - det er jo slutt på alle feriereisene. Og gjennom det meste av menneskehetens historie har det jo ikke vært noe som heter syke- og gamlehjem.
Det kulturelle livet må omstille seg. Det blir ikke så lett å reise hit og dit og delta her og der. Bare tenk på fotballen?
Og kirke- og menighetslivet da, nå reiser vi alle til det bedehuset hvor vi trives best.
Mossinger reiser til Sarpsborg og Sarpinger til Fredrikstad og omvendt. Vi opplevde dette i 1973 hvor vi med barn og barnevogn gikk til kveldsmøte. Heldigvis var vi med i en lokal menighet så turen ble ikke så lang, men om vi hadde vært med i en Sarpemenighet da? Om et kjøreforbud kommer i dag så må vi innse at vi må delta i en lokal menighet - skremmende eller nyttig?
     Vi i Norge er ikke selvforsynt med mat. Den reelle selvforsyningsgraden indikerer hvor mye av vårt årlige forbruk vi i en krisesituasjon vil klare å produsere på norsk jord, inkludert behovet for korn som dyrefôr.
-Vi har sakte, men sikkert gått i feil retning hevdes det og blitt mer og mer avhengig av import av matvarer. Norge har mistet 23 prosent av kornarealet sitt på 25 år og det er alarmerende.
noe som heter syke- og gamlehjem
Det hjelper lite med en moderne traktorpark om dieseloljen opphører. Men vi kan jo dyrke poteter på alle golfbanene da. Det interessante er at hele verden innser at kriser kan komme - det forteller genlageret (frø) på Svalbard oss.
Dette var en bitte liten fundering på hva som kan skje - eller kommer til å skje. Putin har begynt å sende sine kampflyprosjektet over Sverige, det siste landet han avla visitt er Finland. Men vi kommer jo til å leve i all evighet i vår velstand - selvfølgelig.
Men til slutt kan vi ta et personlig tankeeksperiment.
Hva om oljefondet ble verdiløst - hvordan blir din hverdag?
Og enda med alvorlig - om petroleumsproduktene for en kortere eller lengre periode blir fraværende eller forsvinner - hvordan blir din hverdag da?Ingen kommentarer: