torsdag, oktober 27, 2016

Brev 21- Glem Visjon Norge og glem ikke våre martyrer...

De moderne martyrer.
I de første tre hundre årene av vår tidsregning fikk tusenvis av kristne oppleve å bli martyrer (vitner) under ondskapsfulle keisere fordi de ikke ville tilbe keiseren som Gud. De har på en måte blitt våre helter. Martyrenes blod er kirkens sæd heter det så vakkert. Hvilken sæd er blodet til muslimer som velger å følge Jesus og bli kristne. Sitatene fra UDI nedenfor forteller at de ikke er helt uvitende om følgende for de som har konvertert til kristendommen, eller er de det? De sender jo (returnerer) med vitende og vilje kristne tilbake til den sikre død!
En ung Afghansk kvinne fikk følgende råd fra et uvitende UDI:
«Dra til Afghanistan, si at du er en god muslim, så blir du ikke steinet.»

UDI var ferdig med asylintervjuene av kvinnen i april 2015, fire måneder etter at hun kom til Norge. Avslaget ble stadfestet av Utlendingsnemnda i desember 2015. Først etter at asylsøknaden var endelig avgjort, fortalte hun om konvertering og en voldtekt hun ble utsatt for i Hellas. Det gjør at Utlendingsnemnda mener hun opptrer strategisk.
Den unge kvinnen sier at hun var for redd til å fortelle i asylintervjuene at hun hadde forlatt islam og blitt en kristen. Hun fortalte heller ikke om voldtekten.
Asylintervjuet ble ekstra vanskelig fordi hun hadde med seg en mannlig verge hun aldri hadde møtt og en mannlig, afghansk tolk.
Skolen mener at mangel på kulturforståelse i UDI fører til at en svært sårbar ung kvinne skal sendes tilbake til hjemlandet.
Så langt Verdens Gang i dag 27. oktober 2016.

Det er lett å bli muslim for den som ønsker det. Man bekjenner bare: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans profet». Og så anbefales det videre å sette seg litt inn i hva Koranen lærer...
                                       Å forlate Islam er med livet som innsats!
Men å forlate Islam kan være mer kronglete, ikke helt ufarlig heller. Fra koranen.no er som kilde er følgende sakset: "Den som fornekter troen (Islam) etter å ha antatt den, om han ikke gjør det under tvang, mens hjertet står fast ved troen, men som legger sitt bryst vidt åpen for vantro, vil ha Guds vrede på seg! (16,106)
Og hvordan tolkes og praktiseres Allahs vrede: "Så til den konkrete situasjonen, at noen frasier seg 'ydmykhet for Gud' (Islam) som sin tro. Koranen sier: De som antar troen og så fornekter den, som vender tilbake til troen og på nytt fornekter den, og tilslutt herdes i sin fornektelse, de kan ikke vente at Gud tilgir dem og viser dem rett vei. (4,137) Og slik er det, at den som vingler og spotter religionen, i prinsippet kan vente straff".
Å spotte religionen (Islam) er enkelt, det er bare å bli kristen. I Norge har vi "Islam light", altså muslimene holder seg på matta om noen av deres egne konverterer. Men stakkars den kvinne eller mann som konverterer i Saudi-Arabia, Afghanistan eller andre muslimske land. Da blir det steining eller "cut the nose of" som et resultat. Om ikke den enkelte blir dømt av det "offentlige" så sørger en lokal mobb for dette. Boken "Livsfarlig tro" gir mange og skremmende eksempler på dette.
Videre avslutter Koranen.no med følgende setning: "
"Guds vrede kan påregnes! Men hva med samfunnets "straff"? Jeg synes ikke samfunnet skal "straffe", enhver må kunne tro som han/hun vil!"
I denne setningen ligger det tydelig at samfunnsstraff er det normale i muslimske land.
Men forstår UDI dette? De har,  etter det jeg minnes, ment at muslimer som konvertere til kristendommen bare jukser for å få oppholdstillatelse.
For kriteriet for å kalles kristen er å tro at Jesus er Guds sønn (Gud), at han er korsfestet, død og oppstanden og at man er døpt i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn.
Mange etterlyser at norske kristne, menigheter og biskoper skal være mer opptatt med utryddelsen av kristne i Midtøsten som utføres av det islamske hegemoniet, men vi har (også jeg) vært mer opptatt med de nære ting som Ulf Ekman, Jan Hanvold, pavens Sverigebesøk og annet adiafora enn våre forfulgte og lidende brødre og søstre. Det ene skal gjøres og det andre skal ikke gjøres ugjort heter det, men vi vil vel ikke våkne før døden banker på våre egne dører...
Guds ord påminner oss...
"Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legemet!" (Hebreerne‬ ‭13‬:‭3‬ NB)

Ingen kommentarer: