søndag, oktober 09, 2016

Brev 16 - åndsutgytelse med Pernille og Jørn

Jørn og Pernille Strand med Kjell Halltorp på Visjon Norge i kveld. Temaet er Den Hellige Ånds fylde eller åndsutgytelse. Og ut fra hva jeg ser fra mitt lille utsiktspunkt så mener jeg de traff de blink. Den Hellige Ånd er atmosfære. Disse tre formidlet veldig bra diagnose  på dagens kristensituasjon  og disse tre er etter min oppfatning personer man kan lytte til.
Jeg derimot føler meg ikke kapabel eller den rette til å skrive om dette, men jeg kjenner det "vibrerer" når jeg lytter på Pernille og Jørn. Jeg er også smertelig klar over min utilstrekkelighet når det gjelder å formidle Guds kraft.  Det jeg IKKE har kan jeg IKKE gi - min bønn er - må Gud sende mange "Barratter" til oss.
Ånden skal ikke bare forkynnes, den skal formidles. Når T.B.Barrat kom hjem fra sin mislykkede innsamlingsreise i Amerika så kom han hjem med noe mer verdifullt - en sann fylde av Den Hellige Ånd. Og denne Åndsfylden spredte seg fra person  til person som en skogsbrann. Vi vet jo at ildungene i slike branner hopper fra tretopp til tretopp. Og det er slik sanne vekkelser sprer seg, vi kan nemlig bare gi det vi har.
For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. "Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse",.... (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭16-18‬ NB)
"Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭19‬:‭6‬ NB)

Ikke misforstå meg nå - jeg vil i hovedsak høre om Jesus, ikke om Ånden - derimot vil jeg være fylt av Ånden. Finner veldig lite om å forkynne Ånden i Bibelen, derimot er forkynnelsen av Jesus Kristus og ham korsfestet den røde tråden.
For vi kan tale om Ånden til vi blir tørre....
Det er ordet om korset som er Guds kraft til frelse, ikke ordet om Ånden. Likevel hører selvsagt undervisning om Ånden med i all sunn forkynnelse. Men man får ikke Ånden ved å høre om Ånden, for Åndens oppgave er å herliggjøre Kristus ikke seg selv. Og når Kristus forkynnes salves tilhørerne med Ånden - logisk?
Noen ganger kan undervisning om Ånden sammenlignes mer å ta et brevkurs i svømming. Det jeg har gir jeg deg sa apostelen. Her ligger utfordringen til alle som forkynner Guds ord....
Til dette vil jeg tilføye med all ydmykhet (om jeg har det da?) Forkynnere har forskjellige gaver og forskjellig utrustning. Et eksempel på dette finner vi når Filip forkynte evangeliet i Samaria. Det var vekkelse med tegn, under og mirakler der, men én ting manglet i Filips tjeneste - å få de nyfrelste inn i Åndens fylde. Og i stedet for å undervise de nyomvendte om Ånden så fikk han assistanse fra Jerusalem. Håndspåleggelse er rett på sak!

"Filip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på det som ble sagt av Filip, da de hørte og så de tegnene han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik. Og mange vanføre og lamme ble helbredet". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭5-7‬ NB)
"Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd. For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8‬:‭14-17‬ NB)
"Bare dette vil jeg få vite av dere: Var det ved lovgjerninger dere fikk Ånden, eller var det ved å høre troen forkynt?"
"Når Gud altså gir dere Ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører troen forkynt? (‭Galaterne‬ ‭3‬:‭2, 5‬ NB)

Altså slik jeg ser det - Kristus forkynnes - mennesker blir frelst - de frelste får håndspåleggelse av åndsfylte mennesker - de nyfrelste blir fylt av Ånden og taler i tunger - deretter kan de nyfrelste undervises om Ånden og de åndelige gaver. Og for å sette det på spissen så er jeg for den saks skyld ikke Pinsevenn kun fordi jeg tror på pinseopplevelsen, det er å leve i det som gir meg denne retten...
Pernille og Jørn formidlet noe viktig på Visjon Norge i kveld. Dette ga sikkert lengsel i mange, sann lengsel fører til bønn og bønn fører til en ny utgytelse av Den Hellige Ånd - vårt eneste håp....

Ingen kommentarer: