onsdag, november 02, 2016

Brev 25 - messen på Swedbank stadion

Tirsdag 1. november kl. 09.30 feiret pave Frans katolsk messe på Swedbank stadion i Malmö. Jeg fikk del i denne messen via NRK og fikk selvfølgelig noe å tenke på, er det enhet som kom fram ved dette besøket eller ble det strøket kalk over det hele? Håper det var det første. Det er tross alt 1.2 milliarder katolikker (RKK) på denne kloden og det er jo mange gjenfødte der som er mine søstre og brødre tross ulikhetene. Men de anerkjenner jo ikke min tro, nattverden holder de for seg selv.
En ting man kunne iaktta under denne messen var at bare prestene drakk vinene og folket fikk bare brødet (Hostien).

Katolsk nattverd
Det var flott og tankevekkende å se den katolske messen i dag. Velredigert og vakkert, og vi kunne bare konstatere en dyp overgivelse og gudsfrykt. Det er sikkert noe å lære der. Katolikkene ønsker forlik og forsoning med protestantene, men hvorfor? De seiler sin egen dogmatiske sjø og har etter hva jeg forstår ingen hensikt til å endre dette. De slipper jo ikke oss evangeliske kristne inn til sitt nattverdbord og da er vi ikke i deres øyne "ordentlige" kristne, selv om de har sin forklaring på dette. (se mer om dette nedenfor).
Jeg har bare klipt ut enkelt ting fra deres hjemmeside for å belyse hva de selv tror, og synes du jeg har klipt og redigert for mye så gå inn og les selv.

1. BLIR VINEN OG BRØDET FORVANDLET TIL JESU VIRKELIGE BLOD OG LEGEME?
Katolsk.no sier: "På Golgata ofret Jesus seg selv, d.v.s. sitt legeme og blod. Det samme gjør han i nattverden, derved at brødet og vinen blandet med vann «forvandles»30 til Jesu legeme og blod31. For den troende innebærer det vissheten om et svært nært møte med Gud i nattverden".
(*Jesus ofret seg én gang - ikke fler- min bemerkning)
"RKK bekjenner/tror at brødet og vinen forvandles til det virkelige Jesu legeme og blod. Derfor er de nøye med (selvfølgelig som en konsekvens) at tiloversblevne smuler og vinen tas spesielt vare på. Og katolsk.no forklarer det slik:
"Nattverden er det allerhelligste og største sakrament. Selve det vigslede nattverdbrød (Kristi Legeme) som vi hilser med knefall, kalles hostie (A), og ordet betyr det som er ofret. Vigslingen skjer på alteret (B), idet brødet befinner seg på patenen (C) og vinen blandet med vann i kalken (D). Hostien kan stilles ut for menigheten til tilbedelse eller velsignelse ved hjelp av monstransen (E), og blir oppbevaret i ciboriet (F) som plasseres i tabernakelet (G). Det blir markert med den røde evighetslampe (H)".

2. ER IKKE JESU FORSONINGSVERK TILSTREKKELIG FOR Å MØTE DØDEN?

Fra den katolske katekismen kan følgende leses: " 1371. (958, 1689, 1032) Det eukaristiske offer frembæres også for avdøde troende "som er døde i Kristus, men ennå ikke renset fullt ut", for at de må få gå inn til Kristi lys og fred:" (?)

3. SKAL FYSISKE GJENSTANDER TILBEDES?
Dette (HOSTIEN) som er omtalt ovenfor minner meg litt om kobberslangen som Moses hengte opp i ørkenen og som senere ble gjort til en avgud som de kalte Nehustan. De skriver jo selv at Hostien kan stilles ut til tilbedelse....
Transubstansiasjonslæren kalles læren som sier at brødet og vinen forvandles.

Om innvielsen av brødet og vinen forklarer katolsk.no:
"Forvandlingen markeres ved at hostien og kalken løftes. Menigheten kneler. Det kan ringes med en messeklokke, og Kristi legeme og blod kan incenseres med røkelse".

4. ER SANN NATTVERD BARE FOR MEDLEMMER I DEN ROMERSK KATOLSKE KIRKEN?
5. ER PRESTER SOM IKKE ER KATOLSK VIGSLET FALSKE HYRDE?
Hvorfor holdes andre kristne utenfor nattverden til RKK? De svarer selv slik:

 "På samme måte som nattverden forbinder kristne i et verdensvidt fellesskap,
synliggjør den i praksis dessverre også skillelinjer. Katolikkene vil kunne si at Kristus mottas av troende som deltar i et luthersk nattverdmåltid, men de vil ha vanskeligheter med å akseptere dette som et helt og fullt sakrament. Dette skyldes blant annet synet på det kirkelige embete: Hvis ikke nattverden forvaltes av en prest som er ordinert med en ordinasjon som godkjennes av den katolske kirke, har den ifølge katolsk syn ikke bevart sitt opprinnelige og hele innhold. (Jfr. «Herrens måltid», §§ 66 og 72 f.) De ser seg heller heller ikke på det nåværende tidspunkt i stand til å gi ikke-katolske troende generell adgang til sitt nattverdbord". (?)

Så kan det sikkert sies mer om likheter og forskjeller. For min del tar jeg Paulus ord til meg: Bli i det du har lært....

Ingen kommentarer: