torsdag, november 10, 2016

Brev 29 - gift og/eller vitaminer?

Gift og vitaminer...
Politikk er ved lovregulering og budsjettering å sørge for folkets vel. Så kommer prioritering som infrastruktur kontra helse og verdisettingen av oppfatninger, for eksempel det ufødte barnets rett til å leve kontra foreldrenes ønske. Og skal det tildeles penger til noe man opplever som usmakelig? Det kan jo komme ønske om multiekteskap, altså fler enn to som har lovfestet samlivsrett (jeg vet jeg har gått over streken her)?
Selv om vi ikke er amerikanere så er også spørsmålet snublende nær for oss kristne, må vi svelge kamelen Trump for å sikre der ufødte barnets rettigheter? Presidenten peker jo som kjent ut høyesterettsdommere og to av disse ni er 80 år og Trump kan da peke ut tre slike. I mine øyne bra for det ufødte barnet....
Og så dette med "rettighetene" til homofile og lesbiske par...
Det siste kan være litt problematisk da vi ikke kan lovfeste at det er forbudt å synde. En annen side er at jeg ikke vil støtte slikt med mine skattepenger heller, og videre er det rettighetene til det ufødte liv...
Men fra en annen vinkel - den moral og oppfatning vi (kristne) tidligere opprettholdt ved vår ferd, bønner og bekjennelse prøver vi nå å opprettholde ved lovverket. Da er det bare et tidsspørsmål.
Det er vekkelser som endrer nasjoner, lovverket er bare en refleks av den egentlige tilstanden (som i Norge).
Må vi altså svelge giftpillen Trump for få å inn noen kristne vitaminer inn i det amerikanske samfunnet?
Den eneste vinner ved valget er muligens det ufødte barnet?

Ingen kommentarer: