fredag, november 04, 2016

Brev 26 - Hva pavens bønn viste meg....

Tirsdag 1. november kl. 09.30 feiret pave Frans katolsk messe på Swedbank stadion i Malmö. Jeg fikk del i denne messen via NRK og dette gav meg helt nye inntrykk av Den Romersk Katolske kirken. En ting er å lese om deres spesielle teologi, en annen ting er å høre det proklameres. At Maria har tatt plassen til Jesus oppleves som innlysende. Det er Jesus som er våre sjelers hyrde og tilsynsmann, ikke Maria!
Her er utdrag fra bønnen til Maria som pave Frans ba ved messens avslutning:

"Vi är inte ensamma i livet - vi har alltid jungfru Marias hjälp och sällskap. Idag tänker vi på att hon är den första bland helgonen, Herrens första lärjunge. Vi överlämnar oss åt hennes beskydd - och anförtror henne våra sorger och glädjeämnen, våra farhågor och drömmar. Alt anförtror vi åt henne - i visshet om at hon ser oss och tar hand om oss med en moders kärlek. Kära bröder och systrar, jag ber er att glömma att be för mig. Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Velsignes är du bland kvinnor och välsignad er din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder - Må det ske med mig som du har sagt..
Heliga Maria, Guds moder, bed for oss syndere nu och i vår dödsstund. Amen."

Videre ble det sagt:
"Må ni på alla helgons förbön gå fria från allt ont i denna tid - "
Maria blir også kalt dronning i pavens bønn:
"Åt vår himmelska moder, alla helgons drotning anförtror vi våre böneämnen -"

Også kom en hilsen til paven fra biskopen:
"Takk vare dig, vår elskade helige fader - När vi fick veta att den heliga fadern ville komma hit..."
"Tack, helige fader, för att du visat oss din faderskärlek - med dig som hans ställföreträdare och Petri efterträdare."

Er på en måte glad for at jeg fikk overvære denne messen. Min personlige opplevelse er at dette er persondyrkelse og ikke gudsdyrkelse. Hvorfor forlike meg med noe som vil skille meg fra den enfoldige troskapen mot Kristus....

Mariadyrkelsen står sentralt og sterkt i RKK, og for meg grenser det til avgudsdyrkelse. For meg oppleves hun også som den fjerde personen i guddommen og etter min oppfatning tar hun plassen til Jesus. Så får katolikken leve sitt eget liv for min del, jeg holder meg bare til min enfoldige troskap mot Kristus så langt jeg evner. Helgener, relikvier, Maria, dronningen for helgenene, skjærsilden, messeoffer og paven som Peters etterfølger,:
Successor Petri, Vicarius Iesu Christi (Jesu Kristi vikar). Paven omtales og tiltales også offisielt som Den Hellige Far, med tiltaleformen Hellighet. Ja, ja - dem om det.
Dette er ikke min verden. Men likevel er vi ett med alle som har tatt i mot Jesus og har Ånden som innsegl, uansett unødvendig ballast. Det er Gud som dømmer hjertene.
Jesus er veien, sannheten og livet - fjern alle religiøse hindringer!
Slik er det for meg - og jeg er mer overbevist.....

Ingen kommentarer: