søndag, september 18, 2016

Brev 8 - Bestille min personlige profeti?


KAN VI OPPSØKE PROFETIER?

Vi finner tre hovedgrupper av foreteelsene profeti, det er egne tanker, fra åndeverdenen eller fra Gud. Derfor skal vi prøve åndene om de er av Gud. Hvorfor skal vi prøve profetier, jo fordi de det falske kan virke tilforlatelig og ekte. Ingen har vel sett en falsk førtifirekronerseddel? Noen sedler er så forseggjort at de må belyses i et spesielt lys for å fastslå falskmynteriet. Med andre ord så behøves Herrens profeter for å avsløre de falske profetene. Men hvor er disse Herrens tjenere?

Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. (Jeremia 23:16 NB)

Et underlig spørsmål i overskriften, men det er faktisk to åndelige verdener vi må forholde oss til i denne saken, Guds rike og satans rike. I denne (jordisk tenkende) verden er det populært å få en personlig spådom, ett horoskop eller en pekepinn om fremtiden gjennom tarotkort, ouijabord o.l. Noen ganger kan ytringene fremført i den kristne og den verdslig sfære være så like at mange blir ført på villspor, tro ikke enhver ånd advarer Guds ord (du har vel hørt om "kristen" zenmeditasjon).

Hvem av oss litt eldre husker vel ikke den synske kvinnen Anna Elisabeth Westerlund som selv politiet brukte når de hadde kjørt seg fast i ettersøkninger. Og det hendte iblant hun kunne peke ut et åsted. Ikke forunderlig, hun hadd jo sine kontakter.Om denne kvinnens åndelige kontakter sakset jeg eksemplet nedenfor fra fra Bergens Tidende i 2009:

EN OKKULT HISTORIE

Daværende VG-fotograf Tom Egil Jensen hadde tatt oppstilling på galleriet i Vestre gravlund kapell for å dekke begivenheten. På grunn av lite lys, hadde han plassert kameraet sitt på et stativ. Mange år tidligere hadde Jensen, da han jobbet i Demokraten, vært på spøkelsesjakt med Westerlund. Han hadde stilt seg undrende til at hun kunne forutse sin egen død, og Westerlund sa da til ham:«Etter min død skal du få et tegn fra meg». 

Under Bente Alvers minnetale konstaterte Jensen med forbauselse at kamera gikk av, uten at han berørte det. Da han kom tilbake til avisen oppdaget han at et av bildene på filmen skilte seg ut fra resten: Lysene på kandelabrene på hver side av Alver blåste oppover og utover — i hver sin retning.

— Avisen undersøkte om det kunne ha vært noe spesielt med trekken i rommet på dette tidspunktet. Det var det ikke. Det som hendte er rett og slett uforklarlig, sier Tom Egil Jensen.

DE OKKULTE VIL GJERNE BLANDE SEG INN

Det er ikke uvanlig at mennesker uten Guds Ånd blander seg inn i menighetsvirksomheten. Personlig har jeg møtt tre forskjellige personer som kalte seg "kristne" og som søkte aktivt å få innflytelse. En av disse kalte seg naturdoktor og de to andre var New Agere. Men heldigvis forsvant de….

Men det hender at merkelig  manifestasjoner og lyder oppstår møter og kristne sammenhenger og så stå tror man det er Den Hellige Ånd, men noen ganger kan det være noe helt annet.

På et pastorseminar som ble vist på TV advarte også Benny Hinn mot å være for likegyldig, naiv og lettlurt på disse områdene. Han tok som eksempel hvordan en pastor ba en person komme fram til talerstolen da han registrerte at denne tydelig var inntatt av en kraft. Deretter ba denne pastoren alle som ville ha et "møte" med Gud om å komme fram og få håndspåleggelse av denne mannen. Mannen var fylt av noe annet en Gud. Og Hinn kommenterte til slutt, hvor naive kan pastorer bli?

 Hadde Paulus vært naiv og godtroende hadde han tatt med seg en kvinne fra Filippis reklamebyrå med i sitt team, tenk at noen her i Filippi så vårt kall og tjeneste! Les følgende fra Apostlenes gjerninger om den kvinnen..

Disse menneskene er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei! Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager. (Apostlenes gjerninger 16:17-18 NB)

I begynnelsen av pinsevekkelsen ble tungetale ikke sjelden omtalt som djevelske ytringer, og en skal være veldig, veldig forsiktig med kategorisering og forhåndsdømming av forskjellige ytringer. Likevel skal en ikke la være å ha åpne øyne mot det av og til som praktiseres i den pinsekarismatiske verden, for eksempel bjeffing og andre dyrelyder. Om vi dømmer oss selv blir vi ikke dømt sier Bibelen og videre så skal vi prøve alt og holde fast på det gode. Igjen, tro ikke enhver ånd (og ytring).

PROFETTJENESTEN ER VIKTIG OG NYTTIG.

Vanskelig tema dette og jeg skal mingle videre fram og tilbake og titte inn fra forskjellige vinkler. Først vil jeg peke på at profettjenesten var en nyttig tjeneste i GT, kanskje var det mer nyttig for folk da enn den er for oss nå? Vi husker vel de bortkomne eselhoppene til Sauls far? Saul og tjenestegutten ble sendt ut for å lete opp disse eslene, men til slutt var det bare Gud (eller den profetiske tjenesten) igjen.

En dag kom det bort noen eselhopper for Kis, Sauls far. Da sa Kis til sin sønn Saul: Ta en av tjenesteguttene med deg og dra av sted og let etter eselhoppene! Men tjenestegutten svarte ham: I denne byen er det en Guds mann som det går stort ord om. Alt det han sier, slår til. La oss nå gå dit! Kanskje han kan si oss hvilken vei vi skal ta. Og eselhoppene som kom bort for deg i dag for tre dager siden, dem skal du ikke være urolig for. De er funnet. Men hvem tilhører alt det beste i Israel om ikke deg og hele din fars hus? (1 Samuel 9:3, 6, 20 NB)

Altså var veldig praktisk å ha en profet å henvende seg til når det oppstod vanskeligheter,ikke en Anna Elisabeth Westerlundskikkelse, men en Herrens tjener. Har vi samme mulighet i dag når hunden og katten er borte eller bilnøklene er forsvunnet. Eller i spørsmål om jobb, skole, forretning m.m. 

Det er mange sider ved profettjenesten, men jeg skal bare streife innom én av disse - det personlige. Gud kaller mennesker gjennom sine profeter eller ved profetisk tiltale. Har faktisk lest om hvordan enkeltmennesker blir pekt ut og ført inn i tjeneste via profetisk tiltale. 

Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til! Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av Den Hellige Ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. (Apostlenes gjerninger 13:2-4 NB)

Her er det tydelig at det var profettjenesten i funksjon. For i menigheten i Antiokia var det tydeligvis mange av dem (men hvor var pastorene?). Og hva var de gesjeftiget med disse profeten? Var de opptatt både med å sende ut apostler og å betjene det enkelte menighetsmedlem med råd og dåd fra himmelen?

I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere: Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyréne og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes, og Saulus. (Apostlenes gjerninger 13:1 NB)

Paulus stiftet også gjentatte ganger bekjentskap med profetene og profettjenesten. Profeten Agabus var innrettet både mot personer og samtiden. Vi behøver mange slike i dag også! Og profettjenesten er til for å hjelpe de hellige, både i åndelig og personlig veiledning og for mere samfunsnyttige saker.

I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, sto opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius*. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea. (Apostlenes gjerninger 11:27-29 NB)

Tenk om vi kunne ha slike profeter i blant oss i dag, som kunne hjelpe oss til å ta forholdsregler eller si ifra – for eksempel ikke kjøp den bilen! Når går du for langt Johan sier du kanskje – nettopp,  jeg vil gi dine tanker næring. Ikke innskrenk profeten til bare  å ytre "så sier Herren" i et eller annet møte. Paulus ble advart i by etter by kan vi lese.

Mens vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han Paulus’ belte og bandt seg selv på hender og føtter, og han sa: Så sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene. (Apostlenes gjerninger 21:10-11 NB)

Det har alltid vært okkultister på denne kloden. I New Age verdenen er det mye sannsigeri, spådom og forutsigelser. Og ukebladene har horoskoper hver uke. Hvorfor har de det? Fordi dette selger, mennesker vil gjerne vite sin fremtid. Joralf Gjerstad, kjent som Snåsamannen fikk sine "evner" fra en spåkvinne i Tyskland når han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden. 

Men kan jeg oppsøke en "profet" og få min personlige hilsen eller et kristent "horoskop"? Fungerer det på den måten? Det er ikke farlig å sette spørsmålstegn ved dette - prøv åndene sier Guds ord. Og hvorfor har bibelen tatt med historien om spåkvinnen i Apostlenes gjerninger? Jo, nettopp for å vise oss noe - tro ikke enhver ånd! For det som spåkvinnen i Filippi profeterte var jo den hele og fulle sannhet. "Dette er de høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens veg!" Hadde jeg møtte denne kvinnen på en temareise så hadde jeg muligens blitt smigret og tatt henne med i teamet? (Tror egentlig ikke det, hadde nok kjent denne avgrunnens Pytons ånd som hadde besatt dette stakkars menneske).

Noen ganger kommer profettjenester til oss fra andre steder av kloden, og Herrens profeter er velkomne. Men hvorfor "produserer" vi ikke profeter selv? Det er jo absolutt en nødvendighet. Det profetiske har fulgt menneskeheten helt fra tidenes morgen og hele GT er båret av det profetiske. Og da har vi jo en utfordring, GT var jo bare skygger og forbilder sies det ofte og virkeligheten er i Jesus Kristus. Og da kan man jo også forvent en mye kraftigere profettjeneste i nytestamentlige menigheter. Men for meg som bor i Indre Trangvik oppleves profettjenesten mest som en teori.

Timoteus ble innsatt ved profetiske ord - og alle innsettelsen burde skje på samme måte. Og for en del tror jeg det skjer også, heldigvis. Men å bli innsatt i tjeneste av en som virkelig er profet må være helt spesielt.

Dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før er talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid, (1 Timoteus 1:18 NBForsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. (1 Timoteus 4:14 NB)

Og her er jeg snart ved veis ende i min kronikk hvor jeg fremmer mitt spørsmål. Kan jeg stille meg fram for en person som kaller seg profet eller med hvilken som helts annen tittel og be om en personlig hilsen fra Herren? På en side er det jo riktig, det er jo ikke feil å søke Gud vilje gjennom hans arsenal av nådegaver og tjenester. På den annen side kan vi jo søke Guds vilje i vårt lønnkammer og la profeten bare bekrefte det Herren allerede har vist oss. Vi kan se saken fra minst to sider. Den ene varianten er at mennesker får en personlig profeti etter en tiltale fra en Herrens tjener om å gjøre dette eller hint. Slik som det hendte i Antiokia - ta ut for meg Paulus og Barnabas til den gjerning jeg har kalt dem til... Kallet var der, profeten bare bekreftet.  Den andre varianten er at mennesker søker Gud om personlig veiledning og i dette blir "profeten" tilskyndet til å tale inn i det enkelte menneskes liv og situasjon. Jeg har faktisk sett dette med egne øyne på en plakat utenfor en pinsekarismatisk stand i Norge et sted, det forundret meg veldig.

Med to og tre vitners ord skal enhver sak stå fast kan vi lese i bibelen. Så når Paulus hørte profeten Agabus profeti om bånd og trengsler så ble samme budskapet repetert ved Den Hellige Ånd hvor han enn kom.

Jeg vet bare at Den Hellige Ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. (Apostlenes gjerninger 20:23 NB)

BEHØVES PROFETENE I DAG?

Hva skal vi så med profeter? De gikk jo omkring i flokker kan vi lese i bibelen. Hadde de noe å tilføre Guds menighet? I Antiokia var det profeter i flertall og disse beveget seg ned til kristenhetens moderby Jerusalem. Agabus profeterte om en hungersnød og menigheten reagerte og tok forholdsregler. Paulus møtte profetene i by etter by. I dag er vi intelligente, åndelige og velorganiserte og behøver ikke profeten - eller?  Nei, jeg spøker bare - vi behøver profeter på et høyt nivå som aldri før. 

Men hvordan skal vi få tilbake profetene i våre menigheter? Vi velger eldste, ledere, pastorer og forstandere. Men profetene kan ikke velges, han/henne må vi ta imot når de kommer. Spennende det, hvem tør stå fram og si at jeg er profet? Likefullt behøves de. Det er mange former for lederskap i vår kristenverden og mange metoder for utvelgelse og innsettelse. Har aldri sett at det er plass for profetene eller at denne plassen overhode er nevnt eller etterlys - har Gud glemt det? For følgende bibelvers sier jo nettopp at Gud innsetter.

 Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, (Efeserne 4:11 NB)

Herre, gi oss tilbake profetene!!!

Ingen kommentarer: