fredag, november 29, 2013

Katolske pinsevennkatolikker eller omvendt....


Vår paradoksale kristenverden. Evangeliet går fram over hele verden selv om det er litt labert her i landet. Når vi har olje og penger da trenger vi ikke Gud her på berget. Men det jeg forundres over er pinsevennenes frafall fra pinsen. Selv navnet pinsevenn føler mange pinsevenner som urelevant og en belastning. Men det er ikke noe rart, for i dagens Korsets Seier finner jeg følgende overskrift: "Åndsdåpens fall." Og videre sier overskriften dette: "Forskning viser at pinsevenner ikke tar åndsdåpen så nøye lenger." Nei, hva skal man med Ånden når man greier seg så bra selv? Man har jo den rette lære! Katolikkene derimot som er fulle av vranglære og overtro lar seg bevege av Guds Ånd.
Korsets seier skiver i dag at det er omlag 150 millioner katolikker som er døpt i Den Hellige Ånd. Dette kan Oreste Pesare som er president i ICCRS og Vatikanets koordinator for de katolske karismatikerne fortelle til KS. Videre sier han at han aldri kan få overdrevet betydningen av Åndens fylde. Han sier videre at han har stått karismatiske vekkelser med manifestasjoner, tegn og utslag som minner om det vi har hørt om i kjølvannet av Torontofornyelse. Kanskje pinsevennene i Norge som selv sier at 59% av menighetene har tilbakegang burde dra til Vatikanet på kurs? Kanskje vi alle burde reise dit.. Og til slutt, det var Filadelfiakirken i Oslo som kom på ideen til den første tverrkirkelige lovsangsfest i Norge i en katolsk kirke hvor jomfru Maria smiler mildt fra veggen….

Ingen kommentarer: