tirsdag, november 05, 2013

"Farlige" og ufarlige religiøse symboler

Skal religiøse symboler forbys av NRK? De sier at de kan forby religiøse symboler, men er ikke en hijab et religiøst symbol? Jeg vil se den personen i NRK som tør nekte en islamsk kvinne jobb dersom hun er kvalifisert for den og å nekte denne personen å bruke sitt hodeplagg? I NRK er det ingen fysiske faremomenter, så ifølge loven kan ingen nektes å bære religiøse hodeplagg. Så spørsmålet blir da, hvilken type religiøse symboler er uønsket i NRK?

Se nedenfor om lov og regler for dette:

Retten til bruk av religiøse hovudplagg...

Det er vanleg at ein arbeidsgivar stiller krav til korleis ein arbeidstakar skal kle seg i arbeidstida. I enkelte tilfelle er ei uniform eller eit anna arbeidsantrekk eit absolutt krav. I andre tilfelle er kravet avgrensa til at antrekket skal vere «pent».

Dette har arbeidsgivaren lov til, og denne retten blir ofte kalla styringsretten til arbeidsgivaren. Styringsretten er likevel avgrensa. Ei viktig avgrensing gjeld i situasjonar der arbeidstakaren ønsker å bruke religiøse hovudplagg.

Arbeidsgivaren kan berre i spesielle tilfelle nekte tilsette å bruke religiøse hovudplagg, men arbeidsgivaren har rett til å stille krav til utforminga av hovudplagget.

Med «religiøst hovudplagg» meiner ein for eksempel hijab eller religiøse hovudplagg som mannlege sikhar og medlemmer av det mosaiske trossamfunn bruker.

Så langt mitt utklipp.

Om et kors er en normal del av min kledning, hvorfor skal da det ene forbys og det andre tillates. Ingen går med hijab fordi de fryser, det er en presentasjon av kultur, livssyn og religion. Slik presenterer også korset noe. Men korset har et innebygd vitnesbyrd, det har ikke hijaben.
Derfor forstår jeg at 14 mm kors brenner på netthinna!

Ingen kommentarer: