mandag, november 25, 2013

Teologli og frafalleri


Et nytt ord igjen fra KS. Først var det ”lovsangskrigen”, nå er det ”teologli”. Hva blir det neste?

Teologli = teologi på gli....

Først forsvinner innholdet – så etiketten, det er ærlig det (altså å fjerne etiketten når innholdet er borte). Eller er det bare å konstantere faktum. Jeg har båt og har lært meg å navigere, tok et brevkurs for mange år siden og har hatt mye glede av det. Det var for over 30 år siden, før GPSen. Og det første jeg alltid spurte meg selv om nåre jeg skulle sette kurs var dette – hva er posisjonen nå? Det er jo vanskelig å sette en kurs om man ikke vet hvor man er – det finns jo skjær. Hva har så navigering med etiketter å gjøre? Jo, når man snakker i pinsevenntermer kan dette brukes, hvor er pinsevennene på vei? Pinsemenighetene vil bytte navn, for nå de vet ikke hva de er eller hvor de er på vei. Å vimse betyr å bevege seg målløst hit og dit uten noen direkte mening med bevegelsen. Det kan også være betegnelsen på en mildt ukontrollert person. Det er vanskelig å følge vimsete personer også. Mulig noen p….menigheter burde bytte navn til v… menigheter? Hvorfor det? Jo, ganske enkelt dette at om jeg skulle havne i en eller annen by og som ”gammel” pinsevenn ønsket å bli medlem i stedets p….menighet så ville jeg være sikker på hva som jeg møtte der. Men det er ikke slik nå. Noen menigheter har vimset seg bort fra troendes dåp, ett av varemerkene. Barnedåp  har blitt like bibelsk, før var det vranglære. Andre igjen har vimset seg bort fra dåp i det hele tatt, altså vimset seg bort i fra kristendommen. Noen har vimset seg bort fra tungetale, åndens kraft og gaver. Og videre har de vimset  ekteskapet bort i dunkle kroker og stilletiende ”oversett” samboerskap (de får være med, for de er så flinke så).

KS kaller dette så slående teologli – altså en teologisk utglidning.  Mange fnyser av ordet teologi, forståelig nok, for det de da egentlig mener er liberalteologi – og den skal vi holde oss i fra. Men teologi er læren om Gud og læren skal vi ikke holde oss i fra. Paulus var opptatt med at folket holdt seg til det han lærte overalt i menighetene. Men hvordan kan vi holde mennesker unna vranglære når vi ikke har en bekjennelsesgrunn for rett lære?

Ingen kommentarer: