lørdag, november 02, 2013

Det glade budskap er gjort til det gale budskap


Framgang, stillstand, tilbakegang, undergang og forbigang.

Den vei er smal og den port er trang som fører til livet.  Det betyr ikke at det er vanskelig å bli frelst. Men alle de som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Den rike unge mannen som kom til Jesus ville bli frelst og følge ham. Jesus fikk ham kjær står det og ba ham selge alt han eide. Men mannen gikk bedrøvet bort for han var meget rik… Han ville ikke omvende seg.

Frelse og omvendelse hørere sammen, og uten omvendelse – ingen frelse. Men når det ikke skjer omvendelser, altså at man ikke vender om fra det som Jesus døde for at vi skulle bli fri i fra? Da blir det vel slik om Jesus sier "at hunder vender seg om til sitt eget spy." Gud elsker alle mennesker, uansett legning, meritter og holdninger. Det beviste han ved å bli hånet, pisket og naglet til korset for våre synder. Derfor sier bibelen at ”at vi er dyrt kjøpt, ær da Gud i deres legemer.” Alt det gale, syndige og onde vi gjør får vi tilgivelse for når vi omvender oss og ber om syndenes forlatelse. Men når en hel menighet eller et kirkesamfunn er FOR noe Gud er imot og som Jesus døde for, da er det noe annet.

Det har vært et felleskristelig opprop og undertegnet et dokument mot frafallet og vranglæren i Den Norske Kirke. Når noe slikt skjer har de vel også  utelukket kirken fra det kristne felleskapet?

Men så kommer Filadelfia, Stockholm etter. Brilleglassene hoppet ut av brillene når jeg i en artikkel om åpning for barnedøpte i nevnte menighet kunne lese følgende linjer:

-          Mange av oss er i sjokk og mener at vi ikke kan åpne opp for medlemskap til alle på den måten. Selv de som lever i homofilt samliv skal kunne bli medlemmer. Alle er hjertelig velkommen….-

Så langt artikkelen i Korset Seier. Det som egentlig skjer er at mennesker slippes in i kirken uten omvendelse. Derved får de aksept for sine handlinger og i neste omgang blir de fralurt sin plass i himmelen. Det er alvorlig når en kristen kirke bedrar søkende mennesker!

Men nå sprer det seg, også pinseforsamlingen Smyrna i Göteborg er i en lignende prosess står det å lese i Korsets Seier…uke 44 - side 26 (det er vel bare dåpsspørsmålet der håper jeg, heldigvis).

Så til overskriften. Når det ikke lenger er framgang opplever man stillstand. Men fordi ingen ting egentlig står stille så er det i realiteten tilbakegang. I praksis betyr det undergang. Men så det siste ordet, forbigang. Hva betyr det? Jo Påske betyr forbigang, når jeg ser blodet vil jeg gå forbi sier Gud.

Påsken er håpet, det er lammet som ble slaktet for våre synder. Når jeg ser Jesus på korset så ser jeg at han henger der for mine synder. Han ble såret for mine overtredelser, knust for mine misgjerninger, straffen ble lagt på ham for at jeg skulle ha fred og ved hans sår har jeg fått legedom.

Til slutt tilbake til de to nevnte pinsemenigheter, har de gjort det glade budskap til det gale budskap???
 
Quo Vadis svenske pinsevenner.

Ingen kommentarer: