søndag, november 03, 2013

Den Romersk Katolske kirke og vi...


Det er nok noen som har en ugrunnet frykt for romersk katolsk innflytelse i våre trosmiljøer. Og mistanke blir i neste omgang gjort om til en sannhet uten at noe er bevist. Som tidligere nevnt kan ikke foreldre tas med som medansvarlige i voksne barns valg. Det der noen som dessverre opplever at barna deres velger å ”å gå ut i verden” som det sies. Når det hender kan man ikke kaste foreldrene ut av menigheten eller mistenkeliggjøre dere åndelige gehalt. Tenker her på det som har kommet ut på Facebook og Twitter der Ulf Ekman har kunngjort at hans sønn har blitt medlem i den Romersk Katolske Kirke (vi har også en Nordisk Katolsk Kirke). Dette var nok både lurt og ærlig av Ulf Ekman. Men har Ulf Ekman en skjult agenda? Det tror jeg faktisk ikke, det klarer ikke den mannen. I det siste kurset jeg har lest, Overcoming Faith av Ulf Ekman, var en av kursbøkene The Foundation of Our Faith. Siste utgave var i år – 2013. Den norske utgaven heter Doktriner – Den Kristne Troens Grunnvoller. Her tar Ulf Ekman opp sak for sak om den klassiske kristne troen. Ikke mye Romersk katolsk tilsnitt der nei! Derimot slutter boken med de tre urkristne trosbekjennelsene, den Apostoliske, den Nikenske og den Athanasiske.

Men tidene forandrer seg. Selv om det den siste har kommet opp i dagen en del alvorlige overtramp av Romersk Katolske geistlige så aner jeg tross all ”bekjennelsesforunderlighetene” (som jeg ikke deler) i deres troslære, så er de på mange måter mer bibelske enn Den Norske Kirke som ikke finner noen bibelsk grunn til ikke å godkjenne likekjønnet samliv (slikt er jo ikke ekteskap).

I menigheten jeg tilhører finnes heller ikke fragmenter av Romersk Katolsk innflytelse (kjenner pastoren godt), samtidig lytter vi på og lærer av kirkefedrene som i tidlige generasjoner kjempet troens gode strid.

Det som har forundret meg helt fra 70 tallet er at tusenvis og etter hvert millioner av katolikker er døpt i Den Hellige Ånd og ild og opplever flere og sterkere mirakler enn vi kan drømme om – forunderlig.

Når det gjelder katolske predikanter så glemmer jeg ikke Raniero Cantalamessa som talte på Livets Ord i sommer. Han talte bl.a. om tro, rettferdighet av tro m.m. Men den sterke atmosfæren av Den Hellige Ånd var spesiell. Lurer på hva Gud mener om disse ”forstyrrende” katolikkene?

Og vi unngår ikke Jomfru Maria vi heller – i hvert fall ikke ved juletider. Så frykt ikke bare tro…

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf Ekmans seneste artikkel i Keryx: http://keryx.nu/files/Keryx_3_2013_provlas.pdf

Kommenteres her:
http://www.youtube.com/watch?v=R8uv_wyDsb0

http://www.youtube.com/watch?v=qk9kzmw69BY

/

Anonym sa...

Hei Johan!
Sjekk denne analysen, skrevet av en katolikk: http://stasunniva.blogspot.no/2013/11/ulf-ekmanns-snn-har-blitt-katolikk.html?m=1#comment-form