onsdag, februar 04, 2009

Noen må stå fram!

Når noe hender i bibelen er det som regel alltid forbundet med en handling i tro.
Noen ble kalt av Gud for ett eller annet eller andre så et behov som måtte fylles.
Hebreerbrevet har et helt galleri av slike personligheter. Og rekken av disse personlighetene har fortsatt uavbrutt inntil disse dager. Noen er kjente og noen er mer i skyggen. Bibelen forteller om to spesielle kvinner – enken som gav sine siste skjerver og kvinnen som salvet Jesu føtter. I GT leser vi om Debora, en kvinne som er bevisst sitt kall: ”Det fantes ingen fører i Israel. Nei, ingen før jeg, Debora, stod fram – før jeg stod fram, en mor i Israel.”
For å si det på en annen måte – ingenting blir gjort før noen gjør det. Be derfor høstens Herre å drive arbeidere ut til sin høst!

Ingen kommentarer: