tirsdag, februar 17, 2009

Alternativ forbønn

Nå pågår en diskusjon om hvorvidt kristent fagpersonell kan be for pasienter på sykehus.
Selvfølgelig når pasienten ber om det.
Hva om kristen forbønn ble klassifisert som ”alternativ” medisin?
Da blir det jo likestilling igjen – og gjett hvilken ”metode” som ville gi størst helbredelsesprosent?
Salveduker er jo et middel som fungerer meget bra.

Se klippet nedenfor om en studie om utbredelsen av alternativ behandling på sykehus:


DiskusjonStudien viser at om lag hvert fjerde sykehus i landet tilbyr en eller annen form for alternativmedisinsk behandling til noen av sine pasienter. 18 av 28 enheter tilbød kun akupunktur.Med en responsrate på 94 % er det liten usikkerhet omkring hvor mange norske sykehus som tilbyr alternativmedisinsk behandling.

Ingen kommentarer: