fredag, februar 20, 2009

Krigens regnskap

IDF PUBLISERER SINE DØDSTALL FRA GAZAOPERASJONEN

Fire uker etter opphøret av Gaza-operasjonen åpner IDF til slutt sine arkiver om antall dødsfall under krigen mot Hamas. Mens Det palestinske senteret for menneskerettigheter, hvis dødstall har blitt massivt publisert, rapporterer at 895 sivile av totalt 1338 i Gaza ble drept i kampene, viser IDF sine dødstall at ikke mer en tredjedel av de drepte var sivile. IDF sin administrasjon for Gaza (CLA) har gransket mer enn 1200 av hendelsene. I den 200-sider lange rapporten står deres navn, deres offentlige PA-numre, under hvilke omstendigheter de ble drept og om mulig, hvilken terroristgruppe de var tilknyttet.

CLA konkluderer med at 580 av disse 1200 er beviselig medlemmer av Hamas og andre teroristgrupper. En gruppe på 300 andre er kvinner, barn under 15 år og menn over 65 og har blitt kategorisert som ikke stridende. Innregnet blant kvinnene, var det imidlertid også kvinnelige terrorister, inkludert minst to kvinner som forsøkte å utløse sprengeladninger de bar på kroppen i nærheten av IDF-soldater. De 320 navnene som gjenstår å klassifisere, er alle menn. IDF har igjen å fullføre identifikasjonen i disse tilfellene, men anslår at to-tredjedeler av dem var terrorister.
(Hentet fra Livets Ord Israel)

CLA er “Gaza Coordination and Liaison Administration”.
IDF er ”Israeli Defense Force”

My Corners kommentar:
Bak disse tallene ligger det mange tragedier. Hvert menneske som blir drept har vært et menneske som ble født inn i denne verden med et framtidshåp. Mange har mistet sine nærmeste og må sørge og lide for dette resten av livet. Når det skilles mellom sivile og soldater så virker det som om soldatene er mindre viktige i krigens regnskap, men de er jo mennesker de også. Uansett side så må soldatene adlyde ordre. Vi får bare håpe på at smuglertunellene til Hamas blir blokkert. Det vil spare mange uskyldige menneskeliv.

Ingen kommentarer: