lørdag, mai 28, 2016

Gjør moskéene til kirker!

Vi kan gjøre moskéene til kirker!
Hva skjer når en IS offiser blir frelst.
Mohammad kjører i sin tanks, full av vrede mot de vantro kristne. Hans stor mål er å utrydde disse krekene, han vil fjerne dem fra planeten. For ham er det en vemmelse å bare høre Jesunavnet nevnes. Han fnyste ennå av trusler og mord mot Herrens disipler.
Han hadde "fullmakt" fra sin leder til å oppsøke kirkene der, for at han, om han fant noen som hørte Veien* til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til nærmeste avrettingsplass. ISIL skal ta kontroll over kloden. (*de kristne)
Den militante islamistgruppen ISIL erklærte nylig sin egen stat, IS (Islamsk stat), også kalt kalifat.
- Kalifatet er en betegnelse på det styret som Muhammeds etterfølgere stod for, der man styrte på vegne av profeten og Gud. En kalif regnes som Muhammeds etterfølger, og et kalifat er den ideelle styreformen i den muslimske verden. Det har vært fire kalifater, og det fjerde og siste var det osmanske kalifatet som endte i 1923. Etter dette har det ikke vært noen kalif med et skinn av troverdighet. Vi har sett i retorikken til flere islamister, deriblant Osama bin Laden, at den muslimske verden har manglet en leder med religiøs legitimitet.
De kristne som har vært i Midt-Østen helt siden Jesu tid står i veien. Utrydd dem, målet helliger midlet!
ISIL har ikke status som en selvstendig stat, men kontrollerer territorier i Irak, Syria og Libya. Den definerer seg selv som et nytt kalifat med religiøs autoritet over alle muslimer i verden, og har som mål å opprette et islamsk imperium som skal omfatte Levanten, det vil si Libanon, Syria, Israel, Palestina, Jordan og de sunnidominerte regionene i Irak og sørlige deler av Tyrkia. Noen inkluderer også Kypros i begrepet.
Så langt ISIL.
ISIL-offiseren ruller videre i sin tanks. Han er full av djevelen og vrede.
Da han nå var underveis strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han hopper ut av tanksen og falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Mohammad, Mohammad, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre!
Mohammad følger instruksen og går inn byen. Der oppsøkte han noen kristne og ble døpt.
Og straks forkynte han Jesus i moskėene, at Jesus er Guds Sønn. Alle som hørte det, ble ute av seg selv av undring og sa: Er ikke dette han som i Syria og Irak ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og og halshugge dem? Men Mohammad fikk stadig større kraft, og han brakte muslimene som bodde i områdene, til taushet ved å bevise at Jesus er Guds sønn. Det er vekkelse i Midtøsten.
Ja dette er en tenkt story.
Og når vi tenker vekkelse tenker vi en salvet predikant, en kirke eller bedehus hvor folket strømmer inn og overlater sitt liv til Jesus.
Men la oss snu litt på det, en ledende imam kan også bli frelst, på "paulinsk" vis. (Imam, arabisk ord med betydning «leder», «anfører» eller ”den som står først i rekken”). Når det skjer, hva blir da følgende? Jeg tror mye av vår kristendomspraksis vil blekne. De ber flere ganger hver dag, hvilke av oss kristne gjør det? I Fredrikstad bes det kl. 03:25 04.16 13:24 17:42 17:47 19:03 22:12 23:03. Hva vil denne bønnen utrette?
Dette vil de sikkert forsette med. Før underkastet de seg en falsk Gud, hva skjer når de bøyer seg for den levende guden? Og når Ramadan blir forvandlet til en kristen fastemåned? Hvilken revolusjon det vil skape!
Jeg er overbevist om at Gud har én eller flere Pauluser i den islamske verden. Jødene som forfulgte de kristne på Paulus tid har visse likhetstrekk med den islamske forfølgelsen av kristen i dag. Gud i sin visdom tok den verste av dem og gjorde ham til den beste kristne forkynner verden noensinne har sett.
Gud gjør det igjen.
Det hersker en frykt for islamisering i blant oss.
Når jeg ber, ber jeg alltid om at den muslimske gruppen i Norge skal bli frelst...
Vi tror vel at Gud er mektig....!(?)
Mange steder i Europa har kirker og bedehus blitt moskéer, våre bønner skal gjøre moskéene til kristne kirker - halleluja!

Ingen kommentarer: