søndag, mai 22, 2016

Sorg

Sorg....
«Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke - min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.»
‭‭Romerne‬ ‭9:1-2‬ ‭NB‬‬
Dette sier mannen som også sier følgende:
«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La deres mildhet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!»
‭‭Filipperne‬ ‭4:4-5‬ ‭NB‬‬
Det går altså an å bære sorg og leve med glede samtidig, men det er ikke enkelt! Man gleder seg i de glades krets, men sørger samtidig over de som ikke er der eller vi savner.'
Vi skal ikke neglisjere sorgen, men la den få ha sin tid. Det er en tid for alt sier bibelen.
Når venner en er glad i forsvinner ut av synsfeltet oppleves sorg. Adskillelse medfører sorg, mild eller dyp. Det sies at sorgens dybder er lik opplevd lykke. Samuel sørget over kong Saul.
Sorg er reaksjonen på det uopprettelige, det som aldri vil komme tilbake. Det sies også at om et menneske mistet er lem eller for den saks skyld en finger - så reagerer sinnet med sorg. Og er det sorg må det sørges.
Når man forlater en sosial krets kan sorg oppleves. Når jeg for mange år siden forlot min ungdoms menighet fikk jeg i ettertid en sterk sorgopplevelse - uventet. Selv om jeg i dag er glad og trygg på dette valget og ikke angrer på det, så hadde det sin pris.
En tapt visjon eller et tapt mål kan også medføre sorg, men det er man ikke alltid klar over. Den levende drømmen begraves. Man tror man er deprimert, men er i realiteten i sorg.
Sorg må deles, den må ikke bæres ensom. Sorg er en byrde, noen ganger mer enn man tror man er i stand til å bære. Derfor skal vi bære hverandres byrder sier Guds ord.
«Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.»
‭‭Galaterne‬ ‭6:2‬ ‭NB‬‬
Disiplene sørget over Jesu død. De trodde at.....
Da kom den de sørget over og gikk sammen med dem på veien. Hos Jesus er det også utganger fra sorgen.
«Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre, min Gud! Jeg vil gi deg takk for evig!»
‭‭Salmene‬ ‭30:12-13‬ ‭NB‬‬
Bare Jesus kan det....

Ingen kommentarer: