tirsdag, mai 03, 2016

Når frykten for sannheten råder...

Frykten for den sunne sannhet!
Det jeg frykter er frykten for for å finne sannheten. Kritisk journalistikk har aldri fryktet å se nærmere på noe som helst, unntatt islam - hvorfor?

Fra tv2 i reportasje fra Danielsen Barneskole på Sotra:
"STILT OPP MOT HVERANDRE: I kristendomsfaget ble syvendeklassingen på Danielsen barneskole presentert denne «virkeligheten», altså ulikhetene ved kristendommen og islam" (uthevelsen gjort av tv2).

Når jeg hørte og så nyhetene i dag var etter min oppfatning spørsmålene TV2 stilte elevene ang. saken om Islam og Kristendommen veldig ledende. Ja, som ofte i dette media, spørsmålene bar preg av forhåndsdom og "vi alene vite best".
Men det er jo bare å lese historiebøkene om Muhammeds liv og levnet, har ikke TV2s journalister gjort det kanskje.  Eller er det feil å sitere historiebøkene???? Eller må historiebøkene skrives om for å tilfredsstille visse grupper....
Og her er noen setninger sakset fra TV2.no hjemmeside:
"For et par uker siden kom sønnen til Lill-Christine Onstad (32) hjem fra skolen og fortalte at han hadde blitt lært at islam bare handlet om krig, og at muslimer hatet alle som trodde på noe annet.
– Jeg fikk jo sjokk (sa mora). Da han senere tok med seg et ark hjem hvor jeg fikk se svart på hvitt hva barna hadde lært, ble jeg veldig bekymret, forteller Onstad til TV 2".

http://www.tv2.no/a/8279486/

Men skal ikke skolebarn lære historisk fakta? Jeg vil ikke her poengtere måten informasjonen er gitt på, men historieforfalskning kan ikke forenes med god pedagogikk.  Fra Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE LEKSIKON utgave 4, utgitt i 2005 kan bl.a. følgende leses om Islam og Muhammed:

"I Medina fant det nye religionssamfunnet sin form. Muhammad var en inspirert forkynner og en stor politiker og hærfører. Ved sin død i 632 var han den ubestridte hersker over størstedelen av den arabiske halvøy".

Og så kommer spørsmålet, var det med blomster og sukkertøy denne "snille" hærføreren  fant "Liebestraum" for sin selvpåfunnene religion, eller fløt det litt blod også? Den som vil vite mer om Muhammed  fra et mer akademisk nivå kan bare lese boken MUHAMMED slik samtiden så ham av Galvor Tjønn eller boka til Vebjørn Selbekk med tittelen Fryktens makt.
Verden er redd for islamske ekstremister og terrorister med god grunn. Men hvorfor slik frykt for å se nærmere på islam og dens historie. Det er dette jeg frykter!

Ingen kommentarer: