onsdag, mars 01, 2017

Brev 68 - Den edle årgang.

De edle årganger....
Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd sier bibelen. Om vi bytter på ordenes mening så ser jeg for meg eldrebølgen som en armé med geværer og skytevåpen som «skyter» mot fienden. Og de treffer når de skyter...
Hvor er de eldre erfarne storskytterene hen, de som har erfaring?
Likevel er det salvelsen som kvalifiserer, ikke alder. På den annen side blir jo en kvalifisert og salvet ungdom enda mer kvalifisert i sin alderdom. Guds kraft og herlighet er ikke noe som avtar med årene, for vi går jo fra kraft til kraft.
Vi har jo den unge David og den gamle Kaleb på 85 år. Begge var Gudsmenn og ledere i henhold til salvelsen. Derfor må vi slippe til de med salvelse, åpenbaring og visdom til våre prekestoler, uansett alder.
Lester Sumrall var et eksempel på hva "oldinger" kan overbringe. Og videre, hvor er Åge Åleskjær? Jeg vet han forkynner på Facebook og preker litt her og der også. Men denne mannen som betydde så mye for så mange for en del år tilbake han må jo ha noe å tilføre den yngre garde (og eldre garde også) i dag?
Jeg vil ikke påstå å være noe mere ånds- og menneskekjenner enn andre. Men når jeg ser på kristen TV så er mye jeg overse og switcher over, men noen får meg til å lytte. For eksempel Derek Prince, en gammel mann med autoritet og visdom. Eller for å nevne et par andre navn - brødrene Josef og David, de hadde virkelig noe å si og jeg ble "tvunget" til å lytte på deres samtale.
Hvorfor glir mange av de beste inn i stillheten - føler de at de har holdt på for lenge?
Selvfølgelig spiller helse og krefter en stor rolle her, men likevel.
Visdom overføres muntlig av menn som har bevist med sine gjerninger hva de har trodd på til de yngre som skal gå videre. Slik Paulus befalte Timoteus. For man gir ikke stafettpinnen til hvem som helst.
Det er tragisk hvis de gamle lederne parkeres fordi de ikke har noe "arv" å gi videre, det er enda mer tragisk om de eldre og erfarne gudsmennene ofres på entusiasmens alter! Ny stil erstatter gammel åndskraft. For til syvende og sist dreier alt seg om hvor mye Den Hellige Ånd får plass i våre hjerter og vår virksomhet.
Jeg tenker også på LED og andre ledersamlinger hvor de virkelige ledere overfører sin kraft, verdighet og visdom til de yngre, slik Moses gjorde med Josva. For å overdrive en smule, tenk deg for eksempel det årlige lederseminar med en aldrende Reinhard Bonnke sittende på,en stol og bygger sin tro inn i landets kristenledere. Jeg skriver altså tro - ikke teknikk elle forkynnerstil!
"Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro". (‭Hebreerne‬ ‭13‬:‭7‬ NB)

Og så er det slik da, ingen kan arve noe fra et tomt dødsbo. På den annen side må de verdier som finnes overføres. Om dette skriver Paulus til Timoteus:
«Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre». (‭2 Timoteus‬ ‭2‬:‭2‬ NB)
Slipp de edle, eldre og velsmakende årgangene løs - det kan bli en skikkelig fest!

Og til slutt, jeg har merket meg at det av og til når det innbys til forbønn for motivasjon og åndskraft, så er det som regel de unge som skal fram - og ikke feil det.
Men tenk hvilken kraft det blir når gamlingene strømmer fram og blir fylt med Ånden.
Det blir en "farlig" eldrebølge det....

Om det muligens skulle slumpe slik at en aldrende, pensjonert forkynner skulle lese dette vil jeg oppmuntre deg, når du er gammel skal du leve ut dine ungdoms drømmer. Tal troens ord med frimodighet, legg hendene på de syke, profetér, undervis, korriger og forman. Bruk den autoriteten Gud har gitt deg gjennom et langt liv. Og bruk det røde lyset når det kjøres mot kjøreretningen - slik som Peter gjorde når Ananias og Saffira ville ha en posisjon... Da kommer gudsfrykten!

(bare som en sluttkommentar, jeg skriver ikke dette frustrert over at jeg aldri "slipper til" og jeg fryder med over min bloggprekestol - har faktisk ganske mange tilhørere)

Ingen kommentarer: