tirsdag, januar 31, 2017

Dyrets merke - brev 52

Blir det pengeløse samfunn starten på kontrollsamfunnet?


DAVOS (VG) DNB vil fjerne alle norske kontanter. – «Bare seks prosent av våre kunder bruker kontanter i løpet av en dag. Kontantenes tid er forbi, sier konserndirektør Trond Bentestuen i DNB.»

«Et kontant-fritt samfunn innen 2030 er ett av målene når Høyre-leder og statsminister Erna Solberg nå ruller ut partiets plan for et digitalt Norge.

Tenk hvilke kontrollmuligheter myndighetene allerede har, gjør du ikke som vi sier sperrer vi kontoen din kan muligens budskapet bli fra disse overhøyheter. Etter hvert behøves ikke lenger selvangivelse heller, alle transaksjoner registreres og det som gir skattefradrag blir automatisk oppført. Hvilke muligheter for oss som strever med dette "på ære og samvittighet" skjemaet!
Storebror ordner alt og jeg får mitt daglige brød - lykke!
I tillegg kan alle bevegelser registreres. Jeg benytter Endomondo når jeg trimmer. Her registreres hver bevegelse, distanser og tidsforbruk.  Da er det jo enkelt å sette dette i system slik at fradragsberettigede reiser automatisk registreres som reiser til og fra jobb, reiser i embets medfør, til helseinstitusjoner o.l.
Også mine reiser til kirken og gudstjenester.
Og så enkelt å betale med Vipps, sende penger til hverandre uten kontanter, så lenge det er strøm på batteriet da. Men her har båtfolket et problem, mobiltelefoner like å bade som kjent... Og så kan du filosofere videre over kontrollsamfunnets muligheter.

Snart blir gull og sølv og andre verdisaker byttemidler og vi beveger oss tilbake til naturalhusholdningen. En sykkel for ett bildekk osv, alt i kjelleren får prislapper. Det blir morsomt. Det blir morsomt å se innholdet i kollektbøssene i framtiden.

I tillegg har vi automatisk ansiktsgjenkjenning. 
Ansiktsgjenkjenning er teknologiens biometriske verktøy. Det betyr enkelt og greit at passbildet sammenlignes med ansiktet som står foran maskinens kamera. Systemet sjekker også eventuelle lagrede opplysninger om passasjeren.

Bibelen taler om tallet 666 og dyrets merke. Plutselig en dag så et det der, det bibelen omtaler vil komme enten vi liker det eller ikke. 

Til slutt vil jeg nevne noe som ikke mange tenker på, meningskontroll.
Fra Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) kan følgende leses, og det er betryggende.
§ 3.Virkeområde
Loven gjelder på alle samfunnsområder med unntak av familieliv og personlige forhold. Forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, jf. § 4 første ledd, gjelder ikke for handlinger og aktiviteter i regi av tros- og livssynssamfunn og virksomheter med et religiøst eller livssynsmessig formål, dersom handlingene eller aktivitetene er av betydning for gjennomføringen av samfunnets eller virksomhetens religiøse eller livssynsmessige formål. Unntaket i annet punktum gjelder ikke på arbeidslivets område.
Betryggende lovtekst.
Men nå har Den norske kirke vedtatt et vigselsrituale for lesbiske og homofile, men stopper det der? Når kaster vel snart de homofile sine øyne på frikirkene og forkynnelsen der? Og tenk om de føler seg krenket om det forkynnes at i vår sammenheng er denne samlivsformen uakseptabel...
Snøballen ruller videre...

Ingen kommentarer: