søndag, januar 22, 2017

Brev 48 - Sangens tid...

Jeg lengter etter den dype, varme, lærende og evangelieformidlende sangen uten derved å forkaste lovsangen.
Ikke ta lovsangen fra meg, men jeg vil ha alt det andre også!
"......så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn". (‭Efeserne‬ ‭5‬:‭19-20‬ NB)

Den gode gudstjenesten har mange melodier 

Mens trosbevegelsen på mange måter beriket oss så ble vi også fattigere, i hvert fall på sang.
 I mange år var lovsang den eneste gyldige syngbare gudstjenestesang i trosbevegelseskretser. I seg selv var og er det bra, men i lengden blir det som å nyte dessert morgen, middag og kveld. Lite variasjon og en uendelighet av repetisjon.
Det jeg ser nå er heller en kombinasjon av de gamle eller nye sangboksangene, pluss lovsangen - det er bedre.
Vi behøver læresalmene, bekjennelsessangene og jubelsangene i en herlig blanding.
Saltet blandingsfór tales det om i bibelen..
Salmen - Vår Gud han er så fast en borg - bør synges ofte, det hjelper på troen.
I sangen - Det eldgamle kors-  får vi Johannes 3:16 rett I fanget.
Sangen - Ren og rettferdig, himmelen verdig - kan spare oss for mye forbønn osv.
En herlig lovprisningssang som ble sunget mye før var Salme 121 - Jeg løfter mine øyne opp til fjellene...
Uten sammenligning kan vi vel si at flere sanger vi har fått gjennom århundrene på en måte er en videreføring av Salmenes bok, sanger som er gitt oss fra himmelen.
Eller den nytestamentlige videreføring etter Salme 150 selv om salmer og sanger ikke på noen måte er Guds ord.
Klippe du som brast for meg, O nåde stor, O store Gud er eksempler på "evige" sanger. Kombinasjonen tekst og melodi er også en unik og guddommelig måte å arkivere viktige sannheter i vårt sinn.

"Sangens tid er inne, og turtelduens røst har latt seg høre i vårt land". (‭Høysangen‬ ‭2‬:‭12‬ NB)
Det fortelles at tidligere gikk alle og sang, de hadde sangen inni seg. Hvem synger nå?

Sangen er også et mektig våpen, den samler, inspirerer og engasjerer og gir enhet.

The world is one great battlefield,With forces all arrayed;If in my heart I do not yield,I'll overcome some day.

"We Shall Overcome"
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand, some day.

We shall live in peace,
We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.

We shall all be free,
We shall all be free,
We shall all be free, some day.

We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, TODAY

We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.

Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.

Skal vi innta sangene og la de gode sangene innta oss.
Vil slutte med å sitere noe som alle tror Ole Brum ikke har sagt, men likevel siteres:
Ja takk, begge deler..

1 kommentar:

Arvid sa...

Jeg stemmer i.