torsdag, januar 19, 2017

Brev 46 - pastorer, vanlig virksomhet og vekkelse

Vekkelse & vanlig virksomhet.
"En mann sto fram, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes....". (‭Johannes‬ ‭1‬:‭6, 10‬
Det er ofte Gud gjør det slik, salver, utruster og sender ut enkeltpersoner. Hele kirkehistorien viser det. Når jeg var ung hørte jeg ofte at "vekkelsen" kom når ilden falt. 
Men det var jo for nesten 2000 år siden....
Derimot kan vi svært ofte føre vekkelser tilbake til enkeltpersoner som har fått et spesielt møte med Gud. For eksempel Hans Nielsen Hauge, T.B.Barratt, Marie Woodworth-Etter og Evan Roberts for å nevne noen. Det finnes vel egentlig ikke oppskrifter, men jeg syns tendensen er klar. Gud salver enkeltmennesker som igjen når ut til folket.
Vekkelser preges ofte syndenød, synderkjennelse og omvendelse. Menighetene er bygd på mennesker som har sett sin synd eller som har vokst opp i sin barnetro. Ingen melder seg inn i en menighet, man omvender seg inn i Guds rike.
I historiens løp har mange vekkelser foregått som beskrevet nedenfor, det er slik vi vil ha det!
"En apostels tegn ble iallfall gjort blant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under og kraftige gjerninger." (‭2 Korinter‬ ‭12‬:‭12‬ NB)
Jesus kaller oss til å bli menneskefiskere, noen fanger én og én og noen bruker trålen eller garnet som for eksempel Reinhard Boonke. Men hva gjøres med den oppfiskede fisken? Den må forédles - bli salgbar - eller på et mer bibels språk - bli Kristuslik.
Her kommer forstanderne, pastorene og lærer- og omsorgstjenesten inn. Dette er også salvede tjenester med et enda større ansvar enn det apostlene og evangelistene har. De skal gjøre regnskap for hver eneste sjel de blir betrodd. De skal ta vare på fangsten.
Bibeltimer, formaning, oppfølging, påminnelser, oppmuntring, skuffelser, oppfølging, sjelesorg er den en daglige jobben disse sliterne får etter en "vekkelse"! 
Og så er det enkelte da som kun vil leve videre i vekkelsesrusen og ikke forstår at de nye barna må ha sunn mat - vi nærer oss nemlig ikke bare med vekkelsesluft, men med troens ord.
Vekkelsesmøtene må derfor videreføres en annen måte - en Paulinsk pastoral metode slik Paulus selv beskriver det:
"Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus". (‭Kolosserne‬ ‭1‬:‭28‬ NB)

Det er en utfordrende og livslang oppgave som ofte bringer med seg mer blod, svette og tårer enn jubel og halleluja. Det er ikke så lett å få mennesker til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, ting tar tid.
Vi behøver absolutt enerne Moody, Spurgeon og Boonke, men desto mer disse standfugler av pastorer som aldri kommer i Vekkelsesnytt. Vi behøver alle gavene, for kommer det ikke sauer til fårefolden behøves heller ikke hyrdene, det er en symbiose her.
Likevel kan enhver menighet leve i en kontinuerlig vekst, det er bibelsk!

Ingen kommentarer: