fredag, januar 27, 2017

Brev 49 - Himmel Puls

Himmel PULS - noen vits? Alt blir jo som før...
La oss ikke bli som gubbene i Muppet Show!!!
Det hjelper lite med utsøkt mat om ingen er sultne, det hjelper lite med det beste kildevann om ingen tørster.
Det et vel og bra med kristne konferanser, men om det ikke forandrer livet mitt...?

"Vi har et stort problem i Pinsebevegelsen i dag, og det er dette med underholdningskristendom". Sier den profilerte Gudsmannen Johannes Engeli. Sterk påstand, men på frukten skal jo som kjent treet kjennes. Er konferanser kall til nytelse, eller kall til ytelse - en kan saktens spørre.
Vi kan jo omformulere de bevingede ord av John F. Kennedy - «spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg — men hva du kan gjøre for landet ditt»!
Vi må heller si - «spør ikke hva Gud kan gjøre for deg, spør - hva kan jeg gjøre for Gud»? Hva skal vi egentlig med "sterke" møter, "salvet" lovsang og masse folk om vi går ut som vi gikk inn?
Derfor er det et kjempeansvar å arrangere konferanse(r) med verdens beste forkynnere, er det kristenfolkets form for underholdning - eller ser vi det som vår mulighet til et helt overgitt gudsliv.
Nå vil jeg ikke underslå dette at alle kristne møter og samlinger har egenverdi - der Guds ord forkynnes er det liv og salighet. Og Ordet vender aldri tomt tilbake. Det er alltid noen som blir berørt der Order forkynnes - Gud ser jo som kjent til hjertet.
Men når det store flertallet av kristenfolket virkelig tørster etter Gud - hva vil det innebære?
Om noen tørster han komme til meg å drikke sier Jesus til oss i dag - det er servert. Samtidig advarer Guds ord mot å drikke av verdens sprukne brønner - litt fremmed tilsig i disse brønnene - de som gjør det kan faktisk bli syke....
Helt enkelt kan det vel sies at det generelle kristennivået i våre menigheter gjenspeiler den generelle tørsten, "den som vil han komme å ta livets vann uforskyldt" sier Jesus.
Derfor tror jeg ikke at det er mangel på vekkelse, men mangel på tørst.....!

Jeg har blitt beskyldt for å mimre, men er ikke det naturlig for hundreåringer? Nå mimrer jeg litt om det som hendte på 70 tallet - en viktig  kristen bølge beveget seg da. 
Moderne karismatisk kristendom er regnet å ha sin start omkring 1900 med vekkelsen i Azusa street i Los Angeles som ... På begynnelsen av 1970 tallet begynte den karismatiske kristendommen å slå rot i Norge. En viktig bevegelse som har betydd mye for meg, man ante at noe var på veg. Da leste jeg med iver boka til Dennis J. Bennett - Gud har mer å gi. Denne mannen forkynte på en sterk måte troen på mirakler og ble derfor av sitt samfunn ekspedert til den ytterste ødemark. Men all god gave kommer som kjent fra oversiden og vekkelsen fortsatte - men begynnelsen på det hele var tro og lengsel.
Midt på 80 tallet kom jeg i forbindelse med trosbevegelsen. Nå kan det vel sies at all kristen bevegelse er trosbevegelse, men essensen var vel dette at man ikke bare skulle være ordets hører, men også dets gjører - den rettferdige av tro skal leve. Trosbevegelsen skapte dessverre litt turbulens, alt "nytt" er jo som kjent farlig.
Men det har rent mye vann i havet  siden 70-tallet, bølgene har lagt seg og det er ingen vekkelser på gang - eller kanskje det er det det er. Vekkelser kan nemlig ikke bestilles, de er som toget - man må hoppe på når det er der.
Alt dette kom jeg til å tenke på når mine øyne falt på en brosjyre - Himmel PULS. Østlandskonferansen for alle generasjoner.
Johannes Engeli, leder for lederforum i Østfold skriver at "det er en stor velsignelse at de unge har tatt initiativet..."
Men egentlig burde de eldre ha tatt initiativet - og det for mange, mange år siden. Godt at ungdommen "bryter hull i veggen!" Håper at dette hullet forblir åpent, også når disse initiativtakerne er blitt gamle kvinner og menn.
Konferansen blir hva vi gjør den til. Målet er entydig - Jesus synlig for dem som ennå ikke tror.
Og for å være helt ærlig, nå behøver vi en eldrebølge av Guds herlighet, altså at vi gamlinger kommer ned fra balkongene. Farlig å bli som de to gubbene i Muppet Show, få gubbene ned...

Himmel PULS arrangeres i tiden 10. - 12. mars på Quality Hotel i Sarpsborg. Hovedtaler er evangelist Daniel Kolenda, President i Christ for all Nations.

Ingen kommentarer: