mandag, januar 30, 2017

Geistlig dysleksi - Brev 51

Geistlig dysleksi!
"Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn* som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike". (‭1 Korinter‬ ‭6‬:‭9-10‬ NB)

Der synden er stor er nåden større - såfremt det er omvendelse. Dette må jeg bare godta...
Men jeg kjenner en god terapeut som kan gjøre noe med teologisk dysleksi. For Jesus sier: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere". (‭Johannes‬ ‭16‬:‭13‬ NB)

Jeg er overbevist om at Paulus visste hva han skrev om, hadde homofili vart OK så hadde han skrevet det. 
Isteden skriver han i Romerbrevet: "På samme vis forlot også mennene* den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straffen som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse". (‭Romerne‬ ‭1‬:‭27‬ NB)

Det tragiske er at mange tror på geistligheten i Den norske kirke, men Jesus sier så treffende: "La dem fare! De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften". (‭Matteus‬ ‭15‬:‭14‬ NB)

Dette homofilibibelsynet til Den norske kirke er veldig alvorlig, det slipper folk inn kirkedøra, men stenger himmeldøra. Likevel vil jeg ikke slå meg for mitt bryst og heve meg over andre. Det er mye mer enn homofili som besmitter, derfor tror jeg på en synd og nåde-forkynnelse som vi så sårt behøver i vår pinskarismatiske verden. Det er farlig å søke tegn, under og mirakler uten også å søke renhet i hjertets innerste dyp.

Og så blir jeg vel kåret til årets mørkemann, greit det - personlig så ser jeg lyst på det...

Ingen kommentarer: