tirsdag, desember 20, 2016

Brev 40 - Jul og krigen for freden!

Om å stride for fred, en selvmotsigelse?
Hvorfor kommer de gode tankene bare ved juletider...
Englene sang om fred på jorden... Jesus slår fast at:
"Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd". (‭Matteus‬ ‭10‬:‭34-37‬ NB)
Englene sang om fred, men det var en profetisk sang, en sang om fremtiden - når Jesus åpenbarer seg og trår fram på arenaen. Han er fredsfyrsten nå, men menneskeheten har valgt en annen fyrste, satan. Jesus titulerer ham som denne verdens fyrste.
Englene sang om fred, men alle guttebarn i Betlehem ble drept, verden ligger i det onde. Satan regjerer gjennom mennesker som gjør hans vilje. Tid til annen har han regjert gjennom meg også...
Men seieren tilhører Guds menighet, de som vender det andre kinnet til,  de som mange ser på med forakt. 
"Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres". (‭Matteus‬ ‭5‬:‭5-6, 9-10‬ NB)

Erik Bye ante noe om syndefallet når han skrev:
"Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg
Han klinket han var glad og det var sommer og solen tente lyn i farget glass.
Og tusen kloder rislet fra han lommer for i vår Herres lommer er det plass.
Og klodene fikk danse, sveve, trille til glede for hans hjerte og hans syn.
Så ble han distrahert, og glemte spillet En sommerfugl strøk vingen mot hans bryn!
Å for en dag å fange sommerfugler! Det vakreste av alt han hadde skapt.
På marken lå Vårherres klinkekuler og følte seg alene og fortapt."
Erik Bye ante noe, men han ser ikke Guds frelsesplan.

Så kan vi ikke helt forstå syndefallet og universets tragedie, bare konstatere at det er et faktum. Jesus sier at han så Satan falle ned fra himmelen som er lyn. Det har vært et før og etter i himmelen også.
Så vil noen sikkert spørre, kunne ikke Gud ha forhindret alt det onde. Jo, det kunne han sikkert, men da hadde han også kneblet den frie vilje og gjort mennesker lik dyr som lever etter sine instinkter. Det er bare totalitære stater som knebler den frie vilje, slik er ikke Gud.
Velg idag hvem dere vil tjene sier Guds ord, dette valget møter alle alltid og frukten av valgene våre ser vi i dag. 
Om Jesu inntreden i denne verden skriver Johannes:
"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn". (‭Johannes‬ ‭1‬:‭1, 3-5, 9-12‬ NB)
Og Lukas skriver om Jesus:
"Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor, Maria: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt", (‭Lukas‬ ‭2‬:‭34‬ NB)
Julen forteller oss at når Jesus kom begynte krigen for freden!
Bli med på vinnerlaget.

Ingen kommentarer: