mandag, desember 12, 2016

Brev 37 - Hvor mange overgepsoffer har vi i våre menigheter?


Ser på dokumentaren – ”Mann. Utsatt”   NRK1 akkurat nå.
Har lest om dette tidligere hvor de pedofile tenker meget langsiktig for å få tak i sine offer. En av deltagerne i kveldens program fortalte at en av hans overgripere endog meldt seg inn i menigheten for å få tak i sitt offer. De innynder seg hos slekt, venner, menighetsledere, blir aktive ledere i barnearbeide, speider og idrett med én hensikt – å få tak i guttungen.

Selvfølgelig bør alle som arbeider med barn fremvise politiattest, men de fleste pedofile har vel et liv i det skjulte. Det vi vet er vel bare toppen av isfjellet, det er nok mange mørke hemmeligheter, men det foregår helt sikkert vonde ting akkurat nå i miljøer der barn befinner seg.
Ut fra det de fleste av oss vet nå så vær obs når gutter er på turer med snille og hyggelige menn, da bør den røde lampen lyse!!! Turer kan være så mye mer.

En til tre prosent av menn kjenner en seksuell tiltrekning mot barn kan man lese i Dagbladet. Alle disse er selvfølgelig ikke overgripere, men noen hundre kan vel til enhver tid være aktive. Dette er jo skremmende.
Fra tid til annen dukker en og annen nyhet opp om ledere som har misbrukt sin posisjon og stilling. Selv vet jeg at det dreier seg om gode skuespillere.  De har sjarm og kan manipulere.

En annen side er ofrene som ferdes i  våre kirker og bedehus, noen ganger kan vi se at mennesker sliter uten å direkte forstå hvorfor. Og når vi gir trøstende skriftsteder som  - du er rettferdiggjort, du er fri, det er ingen fordømmelse osv så Kan de oppleve det motsatte, skammen, skyldfølelsen og minnene som henger på som blodigler. Og de har ”lovet” å holde ting hemmelig
Hva kan vi i våre forsamlinger stille opp med for å møte disse ofrene, for de er der. Har vi som kristne nok kunnskap, evne og ikke minst villighet til å stille opp og lytte på disse. De gode samtalene over lang tid er nok den beste løsningen. Men det kan være tungt å bære andres byrder….
Bær  hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov sier Guds ord.

Men litt mer statistikk, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan opplyse at
15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige.

Dette vil si at en menighet på 100 medlemmer har minst 15 som har vært utsatt for overgrep. Men tallet er sikkert høyere da overgripere har en forkjærlighet for å søke sine ofre i nettopp kristne miljøer. Kjære menigheter, sover vi i timen?

Ingen kommentarer: