torsdag, desember 18, 2014

Verden er i en kontinuerlig krise...

President Obama gjenoppretter forbindelsene med Cuba. Det skaper cubakrise i USA. På den annen side vil det glede bilprodusentene, nå er ikke Cuba USAs bilmuseum lenger. Men hva med Russland og Putin? Oljeprisene synker og det gjør Russlands økonomi også, fordobling av bankrenten slår hardt. Må Putin "lage" en krig for å beholde "populariteten"?
Her på berget er det delte meninger om oljeprisfall og dårlig kronekurs. De som eksporterer jubler, men varehusene på Nordby utenfor Strømstad biter negler. Men noen tjener på lavere oljepriser. Da må det jo være bra for verdensøkonomien totalt sett, USA er jo en oljekjøper?
Men hva så med den globale oppvarmingen? Lave oljepriser gir større forbruk som igjen øker forurensingen.
Verden er i en kontinuerlig krise...
En positiv effekt kan være at i usikre tider søker folk til Gud, det eneste sikre!

Ingen kommentarer: