mandag, desember 15, 2014

Innrøm det, det er faktisk krig. - om sjelene!

Krig er krig, den som er best forberedt vinner oftest. Kristne tenker ikke krig, ikke i åndelig forstand. Dog fred er ei det beste, sa Bjørnstjerne Bjørnson. Du unngår ikke krigen selv om du er uvitende om den, sa Colin Dye om åndelig krigføring. Winston Churchill lovet det engelske folket kun blod, slit, svette og tårer. Disse ordene gav det engelske folket mot, for realisme er bedre enn falsk trøst.
       Hva er oppgaven til kirken eller Guds menighet i dag, forbereder den seg på åndelig krig og denne krigens følger? Er menigheten forberedt på innhøsting av sjelene, klarer vi å ta imot en familie med problemer, to, ti eller hundre?
       Går forkynnelse og undervisning ut på å hjelpe den enkelte til å "overleve"' eller å utdanne den enkelte kristne til krigere eller åndelig helsearbeidere?
        Det er for sent å ruste opp en arme når fienden er inne i landet. Det er nå Guds menighet må forberede seg, ikke til et komfortabelt liv hvor man svever på vekkelsens salige skyer, men et liv i trening, forsakelse, disiplin og arbeide.
        Derfor behøver vi bibelskoler. Slike som lærer oss de åndelige sannheter, gir tro på disse, viser hvordan de fungerer, trener opp ferdighetene som ordet gir og sender disipler ut på erobring.
        Be derfor høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Hva slags arbeidere behøves, predikanter?
        Vi behøver vel ikke så mange av disse, det som behøves er fotfolket med muresleva i den ene hånda og Åndens sverd i den andre. Vi behøver sterke menn til søndagsskole og junior. Vi behøver kvinner til omsorg, undervisning og bønn. Vi behøver også menn som kan be. Men også menn som kan bære alle de tunge byrdene som strømmer på. Vi behøver de brennende hjerter, salvet av Gud og som hjelper til der det behøves.
       Det er krig, det er høsttid, det er ikke tid for å sove. Norge må erobres på nytt for evangeliet.
       Derfor behøves bibelskoler som skaper arbeidere, krigere, åndelige mødre og fedre, omsorgsarbeidere, diakoner, sangere og musikere som David, erobrerne som Josva og kirkebyggere av Salomos format. Her er mer enn Salomo, sa Jesus. Og vi trenger givere lik enken som gav sine skjerver i tempelkisten.
        Er det tid for forberedelse?


Ingen kommentarer: