tirsdag, desember 30, 2014

Omhandler bibelen islam i sine endetidsprofetier...

Har Islam noe å gjøre med endetidsprofetiene?
Her på berget er det heldigvis ytringsfrihet. Muslimer kan si hva de vil om vår kristne tro og vi kan dele våre oppfatninger om Islam og for den saks skyld andre religioner uten å frykte. Og om noen skulle trå over streken i så måte så blir det i verste fall "fy på lanken" og et strengt blikk.
Derfor opplever jeg det å belyse hverandres standspunkter, læresetninger, dogmer som høyst legitimt. Paulus taler om å forsvare og stadfeste evangeliet og å gjendrive de som sier i mot. Jesus gjorde også dette og det var en av grunnene til at han til tider måtte trekke seg unna det offentlige rom. I Norge kan vi debattere våre forskjellige synspunkter i det offentlige rom uten å frykte, eller kan vi det?
For det er jo slik at den som må argumentere med våpen eller vold sier samtidig at de har en dårlig sak. Men verden er ikke så enkel.
25 år etter drapsordren mot Salman Rushdie, er vi fortsatt redde for at kunst, litteratur eller andre ytringer skal støte religiøse fanatikere, mener Per Edgar Kokkvoll. For den 11. oktober 1993 ble Nygaard skutt og livstruende skadet utenfor sin bolig. Politiet klarte aldri å finne gjerningsmannen, men det blir antatt at bakgrunnen for attentatet var Aschehougs utgivelse av Salman Rushdies kontroversielle roman Sataniske vers, som utløste en islamistisk fatwa mot forfatteren.
Men ingen kan registrere tanker og ideer som ikke blir virkeliggjort og bøker som ikke blir utgitt pga. frykt fort represalier. Derfor vet vi  ikke heller ikke rekkevidden av en fatwatrussel eller om den knebler ytringsfriheten.
Bare 1 av 7 mennesker på jorden har full ytringsfrihet, og som du sikkert har gjettet gjelder det kun Europa, Australia og U.S.A.
I Saudi-Arabia er ca. 96 % av befolkningen muslimer, flertallet er sunni-muslimer; det finnes imidlertid en sjia-minoritet på ca. 8 %; denne minoriteten har også i dag problemer med å bli akseptert av sunni-flertallet. Landets ca. 1,5 % kristne har ikke statsborgerskap og er uten rett til kirker og offentlig religionsutøvelse.
Islam påstås å være den hurtigst voksende religion i dag og det skremmende er at 80% av de som konverterer i USA kommer fra kristne forsamlinger.
Om du virkelig ønsker å få mer informasjon om ISLAM generelt og deres ideer spesielt bør du skaffe deg boken av Joel Richardson. Den heter Antikrist, Islams ventende Messias.
Her får du en grundig analsyse om Islamsk tro og framtidssyn og deres mål er det totale verdensherredømme.
Men den helt spesielle vinklingen er at han går bort fra det den gamle oppfatningen
om den Romersk Katolske kirkens delaktighet endetidsdramaet og erstatter den med Islam... DU burde lese boken.


Ingen kommentarer: