fredag, desember 19, 2014

Fire områder

Det er fire viktige områder som Guds menighet eller kirken må leve i seier på. Det første er den enkeltes personlige liv. Her taler bibelen om sinnets fornyelse. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft sier Jesus. Jesus levde i bønn og han gjorde ikke noe uten at Gud hadde vist ham det. Nå viser bibelen oss hva som er Guds vilje. Det som kjennetegner et åndsfylt menneske er å være sterk i skriftene... La dette sinn være i dere som og var i Kristus Jesus.

Det andre området er de helliges forsamling. Vi vet vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker våre søstre og brødre sier bibelen. Se hvor de elsker hverandre ble det sagt om de første kristne. Når Guds kjærlighet er utløst i våre hjerter kan vi "øse" det videre til hverandre.

Det tredje er gudstjenesten, tilbedelsen og troens forkynnelse. Troen kommer av hørelsen og hørelsen av Kristi ord. Om ordet om korset erstattes av filosofi og gode tanker blir det "død i gryta" som profetene engang ropte ut. Spurgeon sa også at der det ikke er åpenbaring er det død. Ingen gråsoner for denne mannen.. Menighetens oppgav er å fungere i sosialt arbeide, gode gjetninger og selvfølgelig tegn, under og mirakler.

Det fjerde og siste jeg nevner er det som Paulus sier - å forsvare og stadfeste evangeliet.  Her behøves de skarpskodde teologene, de som kan gjendrive de som sier i mot. Det er såkalte "teologer" som har tillatt både det ene og andre i kirken. Vi behøver "motteologer" som kan ta itu med frafallet og gjendrive de som sier i mot, skarpskodde teologer som tror at hele bibelen er Guds ord. Teologer som Apollos som beviste ut fra skriftene...

Ingen kommentarer: