mandag, juli 25, 2016

Er du en lærer i bibelen?

Vi kan alle lære hverandre, men å bli bibellærer.....
Å være lærer er egentlig å forme andres skjebner. Vi vet fra skoletiden hva en god lærer betyr.
I bibelsk forstand er "læreryrket" (tjenesten) en gudegitt oppgave. Alle kan tjene og betjene i Guds rike, men å undervise i Guds ord bør være forbeholdt de som Gud kaller til denne tjenesten. Det er også tydelig at nye/kommende lærere skal være opplært av de eldre.
«Den som blir undervist i Ordet, skal dele alt godt med den som lærer ham». (‭Galaterne‬ ‭6‬:‭6‬ NB)
Noen velger seg ut selv til lærertjenesten, ikke alltid helt bra.
«De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier, eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om». (‭1 Timoteus‬ ‭1‬:‭7‬ NB)
Det som ofte skjer er at noen har en idé, og så finner de skriftsteder som "beviser" nettopp dette.
«...som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhets erkjennelse». (‭2 Timoteus‬ ‭3‬:‭7‬ NB) Jeg kaller dette for "bibelmosaikk", man fremstiller det bildet man selv ønsker ved hjelp av skriftsteder og vers.
Å motta/søke lærdom etter egne spesialinteresser fører ofte til åndelig vitaminmangel. Man spiser og spiser, men blir aldri mett. En effektiv utryddelsesmetode for rotter er å servere disse skadedyrene velsmakende mat uten næring. De sulter ihjel mens de spiser.
For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. (‭2 Timoteus‬ ‭4‬:‭3-4‬ NB)
«Dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til gudsfrykt, da er han oppblåst og forstår ingenting...» (‭1 Timoteus‬ ‭6‬:‭3-4‬ NB)
Hvilke kan da bli lærere? Ikke mange, bare de Gud kaller!
«Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom». (‭Jakob‬ ‭3‬:‭1‬ NB)
Altså veldig lurt å avholde seg fra lærertjenesten så sant det er mulig, vi skal jo prøves på hvert unyttig ord vi taler.
Likevel, det behøves lærere på alle nivåer i våre kirker og bedehus. For eksempel en av de viktigste embedene - søndagsskolelærerne. Søndagsskolelærerne er nok ganske nærme Guds hjerte.
«Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel». (‭Salomos Ordspråk‬ ‭22‬:‭6‬ NB)
Til alle tider har det vært behov av undervisning som rett og slett gjelder det daglige liv. De eldre kan lære de yngre.
Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. ....men de må være lærere i det gode, slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn, (‭Titus‬ ‭2‬:‭3-4‬ NB)
Og på samme måten må de unge menn læres opp til å bli ordentlige mannfolk som tar ansvar for hustru og barn.
Vi behøver mer undervisning om hvordan leve som ektefeller enn om de siste tider.
Vi behøver mer undervisning om hvordan oppdra sine barn enn om hvordan profetere.
Vi behøver sikkert mer undervisning om hvordan vandre i kjærlighet enn om de ni nådegavene.
For hvorfor er det (som det påstås) så mange utbrente kristne?
Hvordan vet vi så om en lærer er kalt av Gud?
På frukten skal treet kjennes, det man sår det høster man.
Og vi behøver virkelig mange, mange gode bibellærere - som for eksempel Apollos.
«Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes’ dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende».  (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭18‬:‭25-27‬ NB)
Gud innsetter.
Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, (‭Efeserne‬ ‭4‬:‭11-12‬ NB)
Til slutt, én pastor kan umulig undervise deg om alt i Guds rike. Du kan heller ikke pendle jorden rundt for å få del i undervisning fra de forskjellige tjenestegavene.
Vær smart - gå på bibelskole så kommer tjenestegavene til deg!

Ingen kommentarer: