fredag, juli 08, 2016

Har Sommerfeldt og Svartdal rett?

Alt i Guds rike munner ut i kjærlighet, der det ikke er kjærlighet er heller ikke Guds rike. Det er heller ikke feil på evangeliet, evangeliet er det glade buskap. Så når ting ikke fungerer slik som det skal i kristne kretser så bør man av det grunn ikke tro at det er feil med evangeliet. Det man skal bekymre seg over er hvordan vi mennesker praktiserer evangeliet.
"Vokt den Guds hjord som er hos dere, idet dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for hjorden". (‭1 Peter‬ ‭5‬:‭2-3‬ NB)
Kan man ikke si som Paulus - bli mine etterfølgere så bør man tenke seg om to ganger før man lære andre (derfor holder jeg meg for meg selv).

"Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt - de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig".(‭1 Korinter‬ ‭9‬:‭23-27‬ NB)

Kanskje vi behøver en ny type forkynnere i våre karismatiske kretser. De hvis visjon ikke er vekkelse, fremgang og "menighetsvekst", men hvis visjon er det enkelte menneske - som Paulus skriver - jeg formante hver enkelt av dere med tårer.....
Mulig biskop Sommerfeldt har mye rett, Egil Svartdal bekrefter nettopp dette, eller..? I Norge har man noe som kalles Barnevern, behøves noe lignende i våre kristne miljøer...? Man kan saktens spørre.
Konklusjon: Innerst inne tror jeg de fleste kristne er trygge og glade. Jeg tror også de fleste pastorer gjør en god jobb. Mulig Svartdal har feil fokus?
Gleder meg til Oase og Livets Ord i Uppsala.....

Ingen kommentarer: