onsdag, juli 06, 2016

Biskop Atle Sommerfeldt og Oase 2016

Biskop Atle Sommerfeldt og mange med ham liker ikke Oase 2016, og det forbauser ingen. Og med det bibelsynet han framviser offentlig kan ikke annet forventes heller. Man er jo det man er. En kvinne kan heller ikke være litt gravid og man kan heller ikke være litt bibeltro.
Et vanlig argument som mange andre og også biskopen tar opp er alle som blir skuffet. Men hvor mange blir skuffet på Kalnes? Tross skuffelser der hjelper jo Kalnes de fleste. Dette sykehuset blir jo ikke nedlagt tross den massive kritikken det (berettiget eller uberettiget) har fått.
Vi må finne oss i å være "dårer" for Jesus. Tror du virkelig på historien om Jonas som ble slukt av en hval var spørsmålet en kvinne fikk en gang. Javisst var svaret, hadde det stått at Jonas slukte en hval hadde jrg trodd det også!
Er dette også Oasedebatten i et nøtteskall?  Biskop Sommerfeldt karikerer Oasedeltagerne som slike som er på "endeløs jakt etter ytre bekreftelser i form av overnaturlige erfaringer av Guds nærvær.." og videre skriver han - "og langt fra en bibelsk forankret kristendom".
Og videre, biskop Atle Sommerfeldt prøver med bibelen i hånd å avskrive bibelske tegn, under og mirakler.
** Sommerfeldt skriver: "Jesus møtte datidens forsøk på å knytte Guds tilstedeværelse og frelsesverk til tegn og undere med en skarp avvisning (Luk 11,29-32. Mat 12,38-42). Det tegnet mennesket skal søke,  er Jona-tegnet: Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden. Dette er det tegnet Gud har gitt oss" (?).
Jeg funderer da som vanlig og tenker at er ikke summen av ditt ord (bibelen) sannhet?
Når døperen Johannes satt i fengsel sendte Jesus ham oppmuntrende ord om sin guddommelighet nettopp ved å henvise til sine mirakler - altså det motsatte av Sommerfeldts logikk.
Etter mitt syn anvender han skriften feil og mot sin hensikt når han henviser til Lukas kap. 11. Det er den UTRO og VRANGE slekt som krever tegn, ikke de kristne - for de tror jo allerede. Og Jesus sier jo at disse tegn skal følge de som tror. Logikken sier jo at det er dumt å kreve det som følger hakk i hæl....
Når en biskop ikke kan skjelne mellom hva Jesus sier til de troende og til de ugudelige, da så.....
"Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias’ gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg" Matteus‬ ‭11‬:‭2-6‬ NB).
Er Jesu ord ubibelske?
I misjonsbefalingen i Markus evangeliet sier Jesus: "Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegnene som fulgte med. (‭Markus‬ ‭16‬:‭15-20‬ NB)
 **Sommerfeldt skriver: "Mange av oss møter ofte mennesker som har fått harde hjerter etter å ha hørt det gjentagende mantraet om å søke Guds kraft i overnaturlige fenomener og løfter om helbredelse. Noen har funnet tilbake til tilliten Guds nåde i de synlige tegn Gud har gitt oss. Men forsatte er det mange som tror at denne kristendomsformen er den egentlige kristendommen, fordi den gjentar noen setninger fra Bibelen og hevder at det et bibelsk kristendom".
Spørsmålet jeg vil stille er da - har Jesus eller Sommerfeldt rett?
Det er heller ingen motsetning mellom Guds kraft, manifestasjoner, tegn, under og mirakler og dagliglivets gjerninger. Jeg velger heller ikke stort sett mellom bare å spise eller bare å drikke (selv om noen desverre gjør det), men jeg drikker meg utørst og spiser meg mett etter hva kroppens behov er.  Slik også i Guds rike, det finnes ingen konkurranse mellom barmhjertighet og for  eksempel nådegavene i 1. Korinter kap 12.
**Men dette har biskopen gjort et nummer av når han skriver følgende:
"Jesus forteller oss at dommens grunnlag er vår evne til å la Åndens frukter vise seg i møtet med medmennesker: de tørste, de sultne, de syke, de fengslede, de nakne (Matt 25,21-46). Den hellige ånd finnes ikke først og fremst i overnaturlige tegn og under, men når nestekjærligheten - budet som er like stort som budet om å elske Gud - ved Guds Ånd er til stede i våre liv". Så langt biskopen...
Men det er jo en merkelig påstand - mirakler eliminerer ikke kjærlighet og omsorg - tvert i mot! Og et annet spørsmål, hva vet biskopen om privatlivet til stevnedeltagerne de 359 dagene det ikke er Oase. Oase varer nemlig bare i 6 - seks - dager. Indirekte kaller han meg og alle de andre deltagerne for svermeriske og egoistiske karismatikerne, for etter hans utsagn bryr vi oss bare om oss selv.
Likevel finner jeg biskop Atle Sommerfeldts reaksjon for naturlig, etter det bibelsyn han oppviser på andre områder så kan han ikke reagere annerledes.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FREDRIKSTAD OASE 2016 OG VI ØNSKER OGSÅ TEGN, UNDER OG MIRAKLER VELKOMMEN!

1 kommentar:

Helge Groth sa...

Som vi nå begynner og venne oss til, belyser du situasjonen på en perfekt måte! Av en lite troende religiøs mann som sommerfeldt, kan vi ikke forvente noen annen reaksjon (min mening.) Jeg kommer alltid til å være en Bibeltroende, fanatisk karismatikker som forventer att Gud vil gjøre store tegn og under, mirakler som ikke kan forståes med den vanhellige menneskehjerne! Men når jeg kommer til kort, setter jeg alltid min lit til Guds ord, for det står fast til evig tid! Og hva jeg mener med Guds ord, er ikke nødvendig å belyse mere, for det har Johan gjort så meget tilfredsstillende over her!
Hjertelig velkommen Oase !