torsdag, mars 24, 2016

Vekkelse

Drømmen om vekkelse!
I et engelsk oppslagsverk leser om vekkelse, på engelsk revival som betegnes som:  reweakened interest in religion - men også: Restoration to validity of something lapsed or set avside...
Vekkelse kan derfor defineres som å føre noe tilbake til det opprinnelige eller tilbake til det som det skal være. Man våkner opp og tar fatt igjen der det glapp. Vekkelse er ikke noe som hender rundt oss - de skjer i oss!

Selv om jeg har hørt mye mer om vekkelse enn jeg har sett av det, så skaper ordet faktisk forventning. Og vår forventning forteller om tro - på Gud.
Har hørt om familivekkelser hvor ett familiemedlem har blitt frelst og dette så igjen spredte seg til hele familien, eller om vekkelser i enkeltmenigheter eller på plasser, men noen nasjonal vekkelse her i landet har vel inntil videre bare vært på ønskestadiet.
Vi må vel helt tilbake til Hans Nielsen Hauges tid for å spore noe som lukter av vekkelse, og denne haugianske vekkelsen bestod vel egentlig mer av én manns harde arbeidsvirksomhet enn av "ilden som falt"!
For en kjent forkynner uttalte en gang at vekkelsen kommer når ilden faller som på pinsedag!

Så har vi vel også hatt noen kraftige innhogg i satans rike v/ Frank Mangs og andre evangelister, men ikke egentlig noen vekkelse i så måte.
På konferansen til JK nå nylig talte den brasilianske pastoren Rosélen Boerner Faccio som meddelte at Gud har fortalt henne sin strategi for vekkelse i Norge. Den skal ikke starte med mange, men med få. Brasilianske Boerner Faccio har selv vært med i en vekkelse i Milano i Italia der hun sammen med menigheten hun er pastor i har plantet over 50 menigheter de siste 5 årene.

Hun tror det vil starte en vekkelse i Norge nå.

Ja, dette kan leses i et referat i Korsets Seier. Ordet vekkelse er et ord som smaker godt. Selv har jeg hørt dette velsignede ordet i snart 55 år. Jeg har også lest om det i mange bøker og også lest og hørt mange oppskrifter om hvordan dette skal gå til.
Men den/de som tror på en vekkelse som kommer bør vel bevise det ved sin tro og ved sine gjerninger (altså i dette tilfelle bønn) som Jakobs brev beskriver det.
(Og det er mange som i disse dager ber om at Guds rike igjen skal bli synlig i Norge - takk og lov for det)
For hva er det som egentlig hender når det er vekkelse. Det grunnleggende er vel at en større menneskesamling samtidig opplever at de må vende seg til Gud. De ser sin synd og ber om syndenes forlatelse. Frukten av dette er glede, harmoni og en ny livsstil basert på bibelens lære.
Ja, dette er mulig den romantiske oppfatningen av vekkelse.
Men "baksiden" av vekkelsesmedaljen er også dette at vi også sannsynligvis vil møte nyfrelste mennesker med et liv i traser. Mange har lidt skipbrudd i sitt familieliv, hatt kriminell bakgrunn, har vært stoffmisbrukere, vært offer for overgrep osv.
Så skal disse menneskene intergreres i vårt menighetsmiljø, endre livsstil, omgangskrets, gå på gudstjenester og begynne med en "kristelig" livsførsel. Og etterhvert bli fruktbærende  grener på vintreet.
Det betyr at vi "gamle cirkushester" må glemme oss selv og bare tenke på de andre. Vekkelse betyr arbeide over hele fjøla.

Det er et begrep som svirrer rundt i næringslivet, det er ordet resultatorientert. Med resultatorientert menes oftest mye eller mange. I kirkelige kretser heter det menighetsvekst. Den letteste vei til menighetsvekst er selvfølgelig vekkelse. Det er bare det sørgelige faktum at vekkelsen som oftest uteblir, da er det bare ordet "hardt arbeide" som gjenstår. Eller som Paulus sier - jeg har arbeidet mere enn dere alle. Vil vi bli hans etterfølgere på dette området? Den bibelske terminologi kjenner ikke dette ordet vekkelse, men heller som Paulus sier "i alle fall og frelse noen". Da er vi tilbake til ordet som det tidligere ofte ble harseleret med - et jevnt godt virkeår.
Ofte bli menigheter og pastorer som har lykkedes i sin virksomhet løftet opp. Men sjelden disse trosheltene som har vært tro over lite og har stått på sin post livet ut.  Paulus sier jo at vår ros er utelukket....
Et annet ord er kvalitetssikring, i kristen terminologi må det vel bety livskvalitet.
Og det med kvalitet da, med kvalitet mener jeg å gjøre kirkemedlemmer trygge i sin tro og hjelpe dem til å  bli harmoniske gudsmennesker.
Og om detter skriver apostelen Johannes i sitt brev: "jeg ønsker at det du skal ha det godt likesom din sjel har det godt...".
Egentlig skulle det være "forbudt" med nye medlemmer før vi har bekreftet at de nåværenevhar det godt. Vi må jo ikke be om fler om vi ikke kan hjelpe de vi allerede har? Vekkelse er jo ikke først og fremst om å fylle kirkebenker, det dreier seg om å fylle himmelen!
Derfor ser jeg det slik at det viktigste vi gjør i menighetsarbeidet er det som Paulus sier: "og husk at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer". (‭Apostlenes gjerninger‬ ‭20‬:‭31‬ NB)
Er jeg min brors vokter sa Kain. Ikke mye omsorg der!

Guds ord sier: "La Kristi ord bo rikelig hos dere , så dere lærer og FORMANER hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i deres  hjerter for Gud,
Menigheter skal ikke fungere som moderne sykehus, først skalpell - så plei deg selv!
I menigheten har alle alltid omsorg for hverandre - ikke rasjonalisering der.

Og til slutt, er egentlig vekkelse noe vi behøver fordi vi ikke er der vi normalt skulle være? Når vårt gudstjenesteliv er tilbedelse av treenigheten, Fader, sønn og Hellig ånd i Åndens kjærlighet og kraft. Med Kristi ord rikelig i blant oss, med nådegavene på rett plass og i harmoni med Åndens ledelse - da er jo himmelen her - og da har vi jo det som kalles vekkelse.
Og vekkelse er jo det Gud vil!


Ingen kommentarer: