lørdag, august 17, 2013

Om å tro Bibelen

Gud er fri og gir frihet. Han gav oss sitt ord bibelen og vi får gjøre hva vi vil med den. Moder Theresa fikk kraft fra bibelen til å hjelpe tusener av fatige. Andre har brukt den som påskudd til å slavebinde. Millioner har trodd og tror den og opplever løftenes virkelighet. Andre tviler og forkaster den og får også hva de "tror." Egentlig finner man ikke Jesus ved først å forstå bibelen, derimot vil den som har funnet Jesus forstå bibelen. Jeg behøver jo ikke være elektroingeniør for å tenne lyset eller kjenne aerodynamikkens lover før jeg kjøper en flybilett? 
Eller som Jesus sier, - dersom du tror skal du se Guds herlighet....

Ingen kommentarer: