mandag, august 26, 2013

Klart du hører - bare hør etter!


For mye ørevoks?
Om noen har øre, han høre hva Ånden sier til menigheten. Jeg tror at alle Guds barn Kan høre hva Gud sier til den enkelte, men mulig er det slik at de fleste (eller noen) av oss ikke alltid hører etter. Og det behøver ikke alltid være saker som gjelder liv eller død. Ofte kan det være at Gud gjerne vil ha med et ord i laget når det gjelder bagateller og de små trivielle ting. Min mamma var en slik kvinne som ofte hørte Guds stille stemme. En gang fortalte hun meg om en gang hun var på veg til Filadelfiamenigheten i Fredrikstad. Det var fest der og hun hadde tatt med seg boller til serveringen. Mens hun var på veg hørte hun en stemme som sa: ”gå hjem og hent flere boller!” Og riktignok, det var blitt en glipp og de ekstra bollene reddet situasjonen.

Spørsmålet er ikke om Gud taler, men om jeg lytter. Ofte handler vitnesbyrdene om Guds hjelp i krisesituasjoner, men det er jo også kjekt å høre fra vår far i det rutinemessige daglige livet .  "Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; "
Kan vi be om alt ting vil også Gud hjelpe oss med alle ting. Jeg vil bli en flinkere lytter…

Til slutt en kjent historie blant mange fra livet til den kjente kristenprofilen Einar Lundby.

Legen Einar Lundby var en særpreget mann som levde sitt liv nært Gud.  Om ham går det mange fantastiske historier.  Han fortalte at ”Herren ofte ga meg ordrer om handling.”  En dag fikk han en beskjed: ”Gå ut i skogen, - du finner stedet.”  Lundby så gjorde.  Da han hadde stått der ute i skogen en stund, følte han på seg at han ville synge, og stemte i med Gerhardts kjente salme ”Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg”.  Lundby fortalte at Gud ville at han skulle gjøre dette.  Samme kveld fikk han besøk av en mann som sa: ”Du har reddet mitt liv!  Jeg hadde tauet ferdig og ville henge meg, men klarte ikke å gjøre det.  Jeg hørte Dem synge min mors salme ’Velt alle dine veier….’” 

Den som hører og handler kan redde en søstermisjonsfest eller et liv….

Ingen kommentarer: