mandag, april 13, 2009

Den gode olje til deg...

Jesus, Jesus, det er noe ved ditt navn…
Jesu navn det skjønneste jeg vet… Ja, navnet Jesus er navnet over alle navn.
Den som er mye tilgitt elsker mye. De som virkelig vet hva syndenes forlatelse er og vet hvilken pris Jesus betalte når han sonet synden, de vet også hva Jesunavnet innebærer.
Det er disse som alltid formidler Guds herlighet lik Maria Magdalena når hun salvet Jesu føtter med den kostbare nardussalven. Det står at hele huset ble fylt med salvens duft når hun gjorde dette. Men denne nardussalven var for Jesu jordferd eller begravelse. Nå har vi en annen salveolje, Den Hellig Ånd! Bibelen taler om å være en Krist vellukt på ethvert sted.
De vi omgås vil etter hvert prege oss. Når vi omgås Jesus i skriften, bønnen og ettertanken, da vil hans vellukt også flyte over på oss.
Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve. Jesus Kristus er den salvede, la hans herlighet og salvelse få flyte fritt ned på oss hans levende menighet. Enhet åpner for salvelsen. Se, hvor godt og liflig det er at brødre også bor sammen! Det er som den gode olje på hodet….

Ingen kommentarer: