lørdag, februar 17, 2007

Montro?

Min lille tro og vel så det…


Det har blitt hevdet fra hold som er kritiske til bønn for syke at vi ”legger stener til byrden” på mennesker når de ikke blir friske ved forbønnen. (for det er det jo noe som ”alle” vet) Og jeg er enig i at det må være ganske tøft når ”bønnesvaret” uteblir. Og ekstra vanskelig blir det jo når de i tillegg blir beskyldt for å ha for liten tro! Men jeg har faktisk kommet på den tanken at det muligens er det siste som er tilfelle. Selv har jeg gjort opp denne tanken med meg selv at dersom jeg kom i en sykdomssituasjon, og at jeg tross gjentatte forbønner ikke blir helbredet, så er det på grunn av min manglende tro. (vantro er noe annet – da vil jeg vel ikke tro!) Og dersom jeg ikke blir helbredet i første omgang og får denne tunge meldingen i tillegg, ”Johan, du tror ikke!” da ville jeg egentlig bli glad, for da vet jeg hvor ”hunden ligger begravet”. For om jeg IKKE har tro, så er dette faktisk noe som kan rettes på. Når vanskeligheter oppstår, så kommer ofte spørsmålene; ”hva er egentlig problemet og hvor går veien ut?” I dette mitt tenkte tilfelle er problemet, jeg har ingen TRO, og veien ut er å TRO! Enkelt? Hva er så løsningen, jo bibelen sier at ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører , kommer ved Kristi ord!”
Veien er altså å få troen INN som så igjen skal føre meg UT.

Skal forsøke å gjengi noe jeg hørte om Kenneth Copeland. Ved et tilfelle ble han angrepet av en sykdom, og han gjorde som han pleide (stod på og bad). Men denne gangen ble han ikke frisk. Da sa Gud til ham; ”Nå må du selv gjøre det du ber andre om å gjøre, forkynn ordet for seg selv!” Han adlød Gud, troen kom og sykdommen forsvant.

T.L. Osborn la hele vekten i sin tjeneste på ordets forkynnelse og troen som kom av dette, og jeg avslutter dette innlegget med noen linjer fra hans bok ”HEALING THE SICK”.
Faith comes by hearing the word of God (Rom.10;17) Faith is never derived through sympathy. Faith never comes through discussing with people their pains and aches, weakness and sickness. Faith is born when we hear the word of truth. Then one my ask, “Why do not more get healed?”
The answer: Because of the lack of TEACHING and PREACHING the bible truth of healing.
Once people are fully convinced that God wants to heal them and that is not God´s will for them to be sick, they almost always receive healing when prayed for, if not before. Knowing God´s will concerning sickness provides the ground on which perfect faith can act.


(boken anbefales)

(om du er mer interessert i temaet så “click” på denne lenken
http://rc-glorydays.blogspot.com/

5 kommentarer:

Rune sa...

Takk for "click" anbefalingen :)

Til det du sier om manglende tro: Det er mulig at liten tro kan være utslagsgivende. Men jeg fikk en tanke: kan det være slik at vi er "lurt til å tro" at vi har for liten tro? Og at det blir hinderet vårt, det som holder bønnesvaret borte?

Tenk på hva Jesus sa: "Har du tro som en senepskorn..." osv. Jeg vil påstå at vi minst har en slik tro alle som er frelst. Vi er jo frelst av tro!!! Tenk hva som skjedde i frelsen!! Om vi følte noe eller ikke... vi aksepterte Jesus og etterpå har vi bekjent oss som frelste. Tenk om noen sa at vi kanskje ikke var frelst. At vi kanskje ikke trodde nok for å kvelifisere til frelse. At vi måtte bes gjennom, som de kalte det før. Da hadde vi kanskje i mindre grad hatt frelsesvisshet?

Kan det være slik? I såfall er det jo gode nyheter. Og da kan vi be Gud åpne våre øyne så vi SER hva vi har.... så kommer miraklene og helbredelsene mer synlig til stede. Tror jeg!

For hva er tro? Det er selvsagt noe Gud har lagt i oss. Er vi frelst, har vi tro! Men det er også et valg. Vi vet at Ordet er sant, og at Jesus taler sant. Og står det at de syke skal bli friske når vi legger hendene på dem, så er det vel ikke riktig å hevde at vi ikke tror på det?

Jeg tror at vi har gjort troen mer mystisk enn rett er. Vi skal kjenne vissheten på en måte. Og da kan det fort bli mentalt fremfor hjertets tro.

Vel, det var noen tanker som ble litt for mye som et svar på en blogg, hehe... dette burde jo heller vært en egen blogg under labelen "Teologi".

Hva tenker du om dette, Johan?

My Corner sa...

Vi skal til bunns i dette Rune, og jeg tror dialogen vår skal bære frukter. Litt omskrevet kan vi si at "sennepskornet" kan flytte fjell. Svante på bibelskolen på livets ord reflekterte over ordet "troen KOMMER av å høre ordet forkynt". Han reflekterte over det (slik han pleier) at når vi taler troens ord så KOMMER (beveger) troen seg til oss. Og det er jo også det vi gjør
i denne "bloggdialogen".
Når det står; "Vis meg din tro av dine gjerninger..." så er det vel ikke akkurat gode gjerninger det menes her (selv om det nok er det også). Det er heller troens gjerninger....
Det med blogg - det er meget begrenset, men for meg har det vært veldig velsignet på den måten at jeg kan kommunisere med andre troende. Har vært for ensom gjennom årene (og blitt litt sær). Men nå er det en ny tid, som det sies i et forslitt uttrykk.

Men nå ser jeg fram imot at vi kan starte et TROES-TEOLOGISK forum. Hensikten med dette er å utvikle vår tro slik at vi evner å gjøre Jesu gjerninger i våre omgivelser.

"Da talte de med hverandre, de som fryktet Heren...." (Malaki 3;16)


Johan

My Corner sa...

Med TROES-TEOLOGISK forum mener jeg å møtes i et felles rom, f.eks. i Zoe kirken.
Men dette er vel ikke modent ennå????

Augustins forum sa...

"Men om du kan gjøre noe, så ha medidenhet og hjelp oss!" "Om jeg kan?" svarte Jesus. "Alt er mulig for den som tror." I det samme ropte guttens far: "Jeg tror, hjelp meg i min vanntro!"....Jesus tok gutten i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Ingen bebreidelse til faren for hans minimale tro. Ingen offentlig test med gutten for å bevise at han var blitt frisk i hodet. Respekt. Etterpå, da disiplene spurte hvorfor de ikke klarte det, sa han. "På grunn av vann-troen og lite-troen deres." Dette var en samtale på leder-nvå. "Ennå har jeg mer å si dere, men dere kan ikke bære det nå," sier Jesus i sin avskjedstale.Den syke og de pårørende har nok å bære.De skal løftes!..Menn bærende på en båre på et menneske som var lam. Havende sett troen deres, sa Han til ham...."Stå opp, ..gå til huset ditt."

My Corner sa...

Ja, en tro som et "sennepskorn" er nok, og det er det saken dreier seg om. Vår oppgave er å hjelpe folk til å tro på Jesus. Jesus sa ved en anledning; "Det skje etter deres tro..." OG troen kommer av hørelsen. Jeg har også fått min tro av hørelsen, og den troen fikk jeg i hjemmet jeg vokste opp i. Vår oppgave er ikke å anlysere folks tro, men å forkynne så de får tro. La meg få høre om Jesus,
skriv i mitt hjerte hvert ord!