lørdag, februar 10, 2007

Loven, min venn!

Leser en meget interessant bok om GT. Når det gjelder loven så er er det jo noe å tenke på
at Isael fikk loven etter at de var frelst.
GT er jo full av forbilder på frelsen og Jesus. Og det største er vel påskelammet og utgangen av Egypt.
Først lammet og blodet (Jesus på korset)
Dernest vandringen gjennom Det Røde Hav (dåpen)
Først etter dåpen kom ordet (loven) som skulle regulere det nye livet utenfor Egypt (synden)

(jeg er frelst av nåde og har aldri forøkt å imponere Gud ved å holde loven!)

The historical prologue (Ex.20:2) identifies the author of the law as the one who already saved them by grace. Thus the law as found in Exodus 20-24 is not the basis of the divine-human relationship even during the Old Testament period bur rather the guide for its maintenance. It is not the key to the establishment of a relationship with God, bur rather to its continuance and well-being. In fact, the giving of the law is historically and canonically surrounded by God´s gracious acts as it looks back to the Exodus (which took plaqce on the basis of the Abrahamic-covenant), and it looks forward to the conquest and settlement of the Promised Land.

(fra boken An Introduction to the Old Testament – Raymond B. Dillard & Temper Longman III)

4 kommentarer:

Anders Lundblad sa...

GT: Abraham -> Mose
NT: Jesus -> den Helige Ande

Alltså är frälsningen av nåd i både GT och NT. Skillnaden består i att lagens roll i det gamla förbundet har ersatts av den Helige Ande i det nya förbundet.

Den Helige Ande förmår levandegöra lagens bokstav. Han ger lust och kraft att lyda. Han förklarar och hjälper. Lagen ger bara facit. Den Helige Ande hjälper oss också med uträkningen.

My Corner sa...

Ja, alle frelse er av nåde.
Vi skal sitte til bords sammen med
Abraham, Isak og Jakob. Og også Job - og han sier - "jeg vet min gjenløser lever!"
GJERNINGENES VEI FUNGERTE HVERKEN I GT ELLER NT.

Anonym sa...

Høres ut som en meget interessant bok Johan.

Jeg registrer at du min blogg på din liste... Det gleder mitt hjerte.

Jesus ut til folket!!
Jon

My Corner sa...

Og Jesus inn i Guds menighet...
Vi kjemper på to fronter.
Hva hjelper det om vi fører folket inn i menigheten og Jesus er borte, eller vi dyrker Jesus i menigheten og ingen vet om det?