mandag, desember 07, 2015

Troens Ord og Livets Ord


Troens Ord og Livets Ord. Er glad for at Livets Ord i Uppsala er vår modermenighet. Mye kreativitet der, mye å "arve". Pastor Joakim talte om dette på vår siste pinsekonferanse. Nå kan vi endelig begynne å leve ut dette, på egen arena. Når vi nå flytter inn i nye, egne lokaler lar vi den Hellige Ånd slippe kreativiteten løs i og iblant oss. Guds ord taler om at menigheten vokste ved den Hellige Ånds hjelp. Menigheten er et legeme født og bygd av Ånden. Han som bygde legemet (menigheten) vet også hvordan dette, de enkelte lemmer,  skal fungere. En menighet er mye, mye mer en tale og sang!
Vi vil ikke bare være en ”livetsordmenighet” i tro og lære, men også i liv og utfoldelse.
Nå ser jeg framover.
Om du "klikker" deg inn på Livets Ord og ser på deres Julgala forstår du hva jeg mener. Livets Ord er minst tyve ganger større enn oss, men ingen skal forakte den ringe begynnelse.
Vi fortsetter der vi er - med hva vi er og hva vi har.

www.livetsord.se

Ingen kommentarer: