fredag, desember 25, 2015

Borg Kristne Senter var et friskt vindpust....

Dette skrev jeg i 2007 - hva tenker du?


Pinse + Tro = Dynamitt

Er ringen sluttet?

I 1983 startet Livets Ord. Og etter hvert vokste det opp en massiv motstand mot denne nye menigheten og Ulf Ekman. Beskyldningene om vranglære kom etter hvert både fra det ene og det andre holdet. Livets Ord måtte ri ut mange stormer. Sympatisørene i mange menigheter fikk det etter hvert vanskelig. For påstandene og beskyldningene som florerte var tatt ut av løse luften. Det ble bl.a. hevdet at det ble forkynt en annen Jesus og et annet evangelium. Og mange forlot derfor sine respektive forsamlinger og sluttet seg til trosmenighetene som etter hvert vokste fram.

Selv forlot jeg min egen forsamling i 1986 og sluttet meg til Borg Kristne Senter i Sarpsborg. Vi trodde på den store vekkelsen. Men mye vann har rent i havet siden dette og selve stridens kilde, Ulf Ekman, er nå en av hovedtalerne på
 pinsevennenes Predikantkonferanse til neste år. Mannen de fryktet er nå deres styrke. Hva er så konkusjonen, har trosunderviningen kollapset eller moderert seg siden Ulf Ekman når slipper til i ”pinsen?”
Nei, etter mitt syn har nå pinsevennene erkjent at trosunderviningen er det vitaminet de alltid har manglet. For Livets Ord har i så måte aldri moderert seg. De er skarpe som aldri før.
Jeg tror faktisk at Guds tanke helt fra begynnelsen har vært gjennom trosundervisningen å berike hele det fargerike kristne miljøet. Etter 25 år med Livets Ord har nå endelig trosforkynnelsen blitt (stueren) akseptert av pinsevennene. Men her er det også store lokale forkjeller.
Noen liker den nye vinen, andre synes den gamle er god. Men tenk hva denne motstand og treghet har forårsaket av adskillelse og smerte for mange mennesker? Bare fordi noen ledere ikke kjente sin besøkelses tid.
Trosunderviningen har etter mitt syn aldri vært noen vekkelse, men den har absolutt vært en nødvendig vekker. Den er bare en påminnelse fra Far i himmelen om at ”alt er mulig for den som tror!”

Mulig det er bedre med én sterk lokal pinse/trosmenighet i samme bygd enn en trosmenighet og en pinsemenighet vegg i vegg. Det kan jo være bedre med en salvet strengemusikk enn en død lovsang.
Jeg takker Gud for T.B.Barrat, Kenneth Hagin og Ulf Ekman. Når disse strømmene og det liv de representerer får flyte sammen i våre menigheter, da blir det dynamitt!

1 kommentar:

Helge Groth sa...

Alt er mulig for den som tror, det er nok riktig, om det bare er etter Guds Ord! Men i dag foregår det mye egne gjerninger og etter eget sinns foråd! Men der lykkes man som alltid, bare så lenge Gud tillater det! Det er på tide å gå i Jesu fotspor og være Guds rike til behag! Tiden med Pastorer som ikke gidder å jobbe og isteden leve på penger som burde gå til den som virkelig er i nød! Den tiden er snart forbi, Gud har sine rette veier, la oss strebe etter å gå på de ! Så langt er det jeget så går først, men den som står bør se opp, så han ikke faller! Gud er trofast mot den som ransaker sitt hjerte hver dag og spør seg selv hva er mine hensikter, ligger de i Guds hånd? Gud er dynamitt, ikke mennesket! Den som setter sitt håp til ett menneske, vil bli såret og ødelagt Jesus er veien, sannheten og livet! La dette være en vekker for den som elsker Jesus og vil gå hans vei!