lørdag, september 21, 2013

Herrens sydamer


Noen ganger fokuserer vi mer på hvem som gjør det enn hva som blir gjort. Og da kan vi ofte miste hele budskapet. Som for eksempel når Peter oppvekte Tabita fra de døde. At Tabita var en viktig person i sin krets er hevet over enhver tvil. Men når hun så ble syk fikk hun sikkert forbønn, håndspåleggelse og ble salvet med olje i Jesu navn. Likevel døde hun. Men ett eller annet i den lokale menigheten i Jaffa gjorde at de ikke gav opp, tross døden. De hadde sikkert mange ganger hørt Peter fortelle om den gangen han var sammen med Jesus som oppvekte datteren til Jairus. De måtte ha Tabita tilbake, hun var en nøkkelperson i menigheten, sydamen var nøkkelpersonen. Litt underlig å tenke på når vi leser at Jakob, Johannes bror ble avlivet med sverd av Herodes. Jakob satt inne med verdens beste teologiske undervisning, både teoretisk og praktisk, med selveste Guds sønn som lærer. Ham hadde Gud tydeligvis råd til å unnvære, men ikke sydamen Tabita.

Når vi leser i bibelen som Gud har gitt oss så skal vi selvsagt gi akt på alt som står skrevet, men ikke bare det, vi må også registrere hvilke hendelser som er nedskrevet. Uten å se dette må vi vel regnes som nærmest nærsynte.

Det som fremkommer er ikke hovedsakelig oppvekkelsesmiraklet, det er hva Tabitas hadde utført i sitt liv. For det første var hun en disippel, med andre ord en person som hadde oppgitt alt hun eide. For Jesus sier at ingen kan være min disippel uten at han/hun oppgir all de eier. Men for å ta seg av de fattige må man ha resurser. Det betyr at det kan være kjekt å eie mye for å ha mye å gi. Å være en disippel betyr med andre ord å ikke ha selvet i høysetet. Dernest hadde den flotte kvinnen hjerte for de fattige. Det er jo slik at når ”vekkelsen” er over, da begynner jobben – å vise verden Jesu hjertelag.

Tabita var arbeidsom, og det hun produserte av klær var av høy kvalitet. På den måten kan vi si at menigheten i Jaffa er et forbilde for oss i dag.

Men det jeg vil fram til er at vi ofte glemmer Tabitaene i blant oss. Alle blir ikke berømte som moder Teresa i Calkutta, men de finnes likevel i blant oss. De som utrettelig jobber med barna, lager kostymer og dekorasjoner. De som sørger for trivsel i blant oss, baker kaker og koker kaffe i forbindelse med våre gudstjenester. De som holder lokalitetene rene og trivelige. Alle disse er Tabitaer som er kostbare i Guds øyne. Mulig det er derfor Gud ved Peters hender vekte opp Tabita, for å vise hvem han virkelig setter pris på!
Mulig den største tjeneste i Guds rike er å være en Herrens sydame?

Ingen kommentarer: